Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Doktorander

Här hittar du allt utbud inom språk och kommunikation för dig som är doktorand på KTH.

Så här går det till

  • Vill du läsa poänggivande kurser pratar du med din handledare så att de kan läggas in i din individuella studieplan. Dessa kurser har en avgift som din arbetsgivare betalar.

  • Även icke poänggivande kurser, exempelvis svenska för anställda, har en avgift som din arbetsgivare betalar. Prata med din närmaste chef.

  • Språkcafé och språktandem är kostnadsfritt och fritt fram att anmäla sig till.

  • Hittar du en workshop som verkar spännande kontaktar du din närmaste chef för att säkerställa att din avdelning kan stå för kursavgiften. 

Kursutbud för doktorander

Doktorand- och forskarkurser i vetenskaplig kommunikation på KTH

KTH Språk och kommunikation erbjuder doktorandkurser och en kurs för forskare, i form av uppdragsutbildning. Doktorander och forskare på KTH prioriteras, men i mån av plats kan sökande från andra lärosäten antas. Anmälan till kurserna sker direkt till Språk och kommunikation via länk på kursens sida.

FDS3102 Att skriva vetenskapliga artiklar, 5 hp

Kursen i engelsk artikelskrivning, Att skriva vetenskapliga artiklar (5 hp), vänder sig till forskarstuderande som har behov av att utveckla sina färdigheter i att skriva engelska på ett mycket kvalificerat sätt. Här nedan följer kursinformation och länk till anmälan.

FLS3104 Visualisera din vetenskap 4,0 hp

Få en grundläggande förståelse av hur grafisk design används för att presentera vetenskap, och utveckla din förmåga att själv förmedla din forskning med grafik och bilder i presentationer och postrar.

FLS3105 Presentationsteknik för forskare, 2 hp

Att kunna presentera sin forskning till olika målgrupper, både inom och utanför universitetsvärlden, är en viktig färdighet för forskare. På den här kursen får du som forskare eller doktorand vid KTH de redskap du behöver för att skapa effektiva, tydliga och målgruppsanpassade presentationer.

FLS3107 Tredje uppgiften: att förmedla forskning utanför akademien, 5 hp

Att kommunicera din forskning i tal och skrift så att du kan nå andra målgrupper utanför universitetsvärlden är en viktig uppgift och nyckel till framgång för forskare. Språk och kommunikation erbjuder KTH:s doktorander och forskare en kurs som hjälper dig att lyckas med den tredje uppgiften.

Japanska på KTH

Språkkompetens och interkulturell kommunikation är två av de kompetenser som efterfrågas både i arbetslivet och i vardagssituationen. Utöver möjligheten att direkt ha kontakt med över 120 miljoner japaner ger kunskap i det japanska språket dig nyckeln till nya spännande upplevelser, både i klassrummet och i Japan.

Språkcafé

Att gå till ett språkcafé är ett avslappnat men effektivt sätt att underhålla och förbättra din tal- och lyssningsförmåga. Det är också ett tillfälle att träffa människor från hela världen och lära sig mer om deras länder och kulturer. KTH:s språkcaféer i olika språk erbjuds från och med vecka 5 till vecka 18 på KTH biblioteket.

Språkcafé i svenska för anställda

Du som är anställd på KTH och redan kan en hel del svenska kan förbättra språkkunskaperna genom att gå till något av de språkcaféer som erbjuds på KTH Campus och i Kista. Du förstår det mesta av vad du hör och läser men du behöver flera tillfällen att tala svenska. Du klarar enklare samtal utan problem men det vore bra för dig att tränas i att prata om nya ämnen och områden.

Tandem - KTH:s språkpartnerprogram

Förbättra språkkunskaperna, förbered dig inför dina utlandsstudier eller ta chansen att lära känna en person från ett annat land för att vidga dina vyer. Tandem språkpartnerprogram är ett initiativ från Språk och kommunikation riktat till alla studenter och anställda på KTH. Genom Tandem kan du träffa någon som har ditt valda språk som modersmål och därigenom förbättra dina färdigheter i främmande språk och utbyta information om studier, arbete eller intressen.