Till innehåll på sidan

Doktorander

Här hittar du allt utbud inom språk och kommunikation för dig som är doktorand på KTH.

Så här går det till

  • Vill du läsa poänggivande kurser pratar du med din handledare så att de kan läggas in i din individuella studieplan. Dessa kurser har en avgift som din arbetsgivare betalar.

  • Även icke poänggivande kurser, exempelvis svenska för anställda, har en avgift som din arbetsgivare betalar. Prata med din närmaste chef.

  • Språkcafé och språktandem är kostnadsfritt och fritt fram att anmäla sig till.

  • Hittar du en workshop som verkar spännande kontaktar du din närmaste chef för att säkerställa att din avdelning kan stå för kursavgiften. 

Kursutbud för doktorander

Att skriva vetenskapliga artiklar

2022-11-02

Kursen i engelsk artikelskrivning, Att skriva vetenskapliga artiklar (5 hp), vänder sig till forskarstuderande som har behov av att utveckla sina färdigheter i att skriva engelska på ett mycket kvalificerat sätt.

Doktorand- och forskarkurser i vetenskaplig kommunikation på KTH

2022-11-30

KTH Språk och kommunikation erbjuder doktorandkurser och en kurs för forskare, i form av uppdragsutbildning. Doktorander och forskare på KTH prioriteras, men i mån av plats kan sökande från andra lärosäten antas. Anmälan till kurserna sker direkt till Språk och kommunikation via länk på kursens sida.

Franska på KTH

2022-09-16

Språkkompetens och global kompetens är framgångsfaktorer inom många yrken och en förutsättning för att framgångsrikt kunna arbeta i vårt globaliserade samhälle. Franska är ett av EUs arbetsspråk samt talas på alla kontinenter, inte minst i Afrika vilket visar en mycket stark tillväxt och utvecklingspotential.
De franskkurser som erbjuds av KTH har en internationell prägel vilket underlättar det professionella utbytet, studentrörligheten, och kan främja skapandet av samarbetsprojekt i utvecklingsländer.

Italienska på KTH

2022-10-07

Italienska talas av ca 70 miljoner människor, förutom i Italien främst i södra Schweiz. Dessutom talas italienska som första eller andra språk av italienska utvandrare i många länder världen över.

Japanska på KTH

2022-10-07

Språkkompetens och interkulturell kommunikation är två av de kompetenser som efterfrågas både i arbetslivet och i vardagssituationen. Utöver möjligheten att direkt ha kontakt med över 120 miljoner japaner ger kunskap i det japanska språket dig nyckeln till nya spännande upplevelser, både i klassrummet och i Japan.

Kinesiska på KTH

2022-09-02

Kina är en av världens mest inflytelserika stater, med en imponerande ekonomisk och teknisk utveckling. Kinesiska är inte bara världens mest talade modersmål, det är också ett allt viktigare internationellt handelsspråk och det näst största språket på Internet. KTH Språk och kommunikation erbjuder kvällskurser för studenter på fyra olika nivåer.

Kommunicera på engelska

2022-09-08

Våra kurser i kommunikation på engelska kommer att öka ditt språkliga självförtroende, visa hur du undviker misstag samt utveckla din förmåga att effektivt läsa och skriva på engelska i dina studier och i arbetslivet. Enkelt uttryckt: vårt mål är att hjälpa dig att förbättra din engelska!

Presentationsteknik för forskare

2022-11-30

Att kunna presentera sin forskning till olika målgrupper, både inom och utanför universitetsvärlden, är en viktig färdighet för forskare. Kursen ger dig som verksam forskare vid KTH de redskap du behöver för att skapa effektiva, tydliga och målgruppsanpassade presentationer.

Spanska på KTH

2022-09-01

De spanskkurser som erbjuds av KTH har en internationell prägel vilket underlättar det akademiska utbytet liksom möjligheter för praktik och studier i Spanien eller Latinamerika.

Språkcafé i olika språk

2022-11-07

Att gå till ett språkcafé är ett avslappnat men effektivt sätt att underhålla och förbättra din tal- och lyssningsförmåga. Det är också ett tillfälle att träffa människor från hela världen och lära sig mer om deras länder och kulturer. KTH:s språkcaféer i olika språk erbjuds från och med vecka 37 till vecka 50 på bibliotekets foajé.

Språkcafé i svenska för anställda

2022-06-29

Du som är anställd på KTH och redan kan en hel del svenska kan förbättra språkkunskaperna genom att gå till något av de språkcaféer som erbjuds på KTH Campus och i Kista. Du förstår det mesta av vad du hör och läser men du behöver flera tillfällen att tala svenska. Du klarar enklare samtal utan problem men det vore bra för dig att tränas i att prata om nya ämnen och områden.

Tandem - KTH:s språkpartnerprogram

2022-09-26

Förbättra språkkunskaperna, förbered dig inför dina utlandsstudier eller ta chansen att lära känna en person från ett annat land för att vidga dina vyer. Tandem språkpartnerprogram är ett initiativ från Språk och kommunikation riktat till alla studenter och anställda på KTH. Genom Tandem kan du träffa någon som har ditt valda språk som modersmål och därigenom förbättra dina färdigheter i främmande språk och utbyta information om studier, arbete eller intressen.

Tredje uppgiften: att förmedla forskning utanför akademien

2022-11-02

Att kommunicera din forskning i tal och skrift så att du kan nå andra målgrupper utanför universitetsvärlden är en viktig uppgift och nyckel till framgång för forskare. Språk och kommunikation erbjuder KTH:s doktorander och forskare en kurs som hjälper dig att lyckas med den tredje uppgiften.

Tyska på KTH

2022-10-07

Språkkompetens och kännedom om ett lands vardag är en av framgångsfaktorerna inom många yrken och en förutsättning för att framgångsrikt kunna arbeta i vårt globaliserade samhälle.

Visualisera din vetenskap

2022-11-10

Få en grundläggande förståelse av hur grafisk design används för att presentera vetenskap, och utveckla din förmåga att själv förmedla din forskning med grafik och bilder i presentationer och postrar. Kursen leds av FD Andreas Dahlin och varvar träffar online med fysiska träffar på campus. Doktorander på KTH prioriteras, men i mån av plats kan även externa doktorander/forskare på andra lärosäten delta. Anmälan till kurserna sker online.