Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Uppdragsutbildning i språk, kommunikation och globala kompetenser

Kommunikativa färdigheter är viktigare än någonsin i dagens yrkesliv. Alla ingenjörer, forskare och tekniker måste kunna uttrycka sig muntligen och skriftligen på god svenska, engelska och kanske också behärska ytterligare ett främmande språk. Många arbetsgivare inser detta och är villiga att satsa på kompetensutveckling av sina medarbetare.

Vad är uppdragsutbildning?

Uppdragsutbildning är en mycket viktigt del i universitetets tredje uppgift - samverkan med och förmedlande av kunskap till det omgivande samhället. Uppdragsutbildning innebär att arbetsgivaren betalar för medarbetarens kompetensutveckling. Detta kan ske genom en:

  • Uppdragsplats - arbetsgivaren betalar för varje medarbetares deltagande (i mån av plats) i en kurs i det befintliga kursutbudet,
  • Öppen kurs/utbildning - vid allmän extern efterfrågan och om organisationen har kapacitet, skapas en extra kurs öppen för anmälan av deltagare från olika organisationer,
  • Skräddarsydd utbildning - utbildningen skräddarsys och anpassas efter kundens behov.

Tidigare kunder

Språk och kommunikation har sålt kursplatser och gett skräddarsydda kurser till Patent- och registreringsverket, Internationella Ingenjörer (AMS), Lidingö Tekniska kontor, Formas, BEA Systems, FOI, Tågia, m.fl.

Kontakt