Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Japanska på KTH

Språkkompetens och interkulturell kommunikation är två av de kompetenser som efterfrågas både i arbetslivet och i vardagssituationen. Utöver möjligheten att direkt ha kontakt med över 120 miljoner japaner ger kunskap i det japanska språket dig nyckeln till nya spännande upplevelser, både i klassrummet och i Japan.

Att läsa språk på KTH 

Språk och Kommunikation erbjuder kurser i franska, japanska, kinesiska, spanska och tyska. Språkundervisningen är färdighetsorienterad och explicit inriktad på yrkeslivet inom den tekniska sektorn. Vi tränar färdigheter som behövs i arbetet, t.ex. hur man presenterar ett projekt, beskriver sitt arbete eller förhandlar och diskuterar framgångsrikt. Viktiga inslag i våra kurser är den interkulturella kompetensen som förbereder för kommunikation och arbete på multikulturella arbetsplatser samt hållbarhetsfrågor.

De flesta av våra kurser undervisas i blandade lärmiljöer (online-undervisning samt campus-möten) och innehåller enskilt arbete och grupparbete. Vi utnyttjar optimalt de fördelar varje undervisningsform ger och skapar därmed en flexibel språkundervisning. Att skapa ett inkluderande lärandeklimat står alltid i centrum.

 I flera av våra kurser ingår möten och samarbeten med studenter på andra tekniska lärosäten, samt (virtuella) studiebesök eller föredrag. Dessa möten och samarbeten med modersmålstalare ger möjlighet till att använda språket samt knyta kontakter med utländska studenter och med näringslivet.

Varför kunna japanska?

Japan är ett av världens tekniskt mest avancerade länder, där både privata företag och statliga institutioner satsar på ny utveckling. Dessutom lever tusenåriga traditioner vidare i vardagslivet, sida vid sida med den futuristiska storstadsmiljön. Som student i teknikämnen med kunskaper i språk och kultur får du följa landets historia från den feodala nationen i Ostasien till den tekniskt orienterade moderna staten inifrån.

Utbyte eller examensarbete i Japan

Sedan 80-talet arbetar man i Japan mycket med internationalisering och främjar internationella kontakter. Som student vid KTH har du möjlighet att åka till Japan som utbytesstudent eller att göra examensarbete vid något japanskt företag eller någon statlig institution. Som utbytesstudent eller besökande blir livet i Japan lättare och rikare om du kan lite japanska även om arbetsspråket är engelska.

Utlandsstudier vid KTH

Se KTH:s partneruniversitet

Strategiskt partnerskap med University of Tokyo

KTH tillsammans med Stockholms universit och Karolinska Institutet har sedan 2016 ingått i ett strategiskt partnerskap med University of Tokyo. Läs mer om University of Tokyo .

Om japanska språket

Det japanska språket skiljer sig mycket från svenska, vilket gör det stimulerande och intressant att lära sig, trots att det ofta betraktas som ett mycket svårt språk.

Talspråket är dock inte så svårt eftersom fonetiken är enkel. Med hjälp av viktiga stående uttryck och grundläggande japansk logisk grammatik, kan man göra sig förstådd i vardagslivet. Svårigheten ligger i att grammatiken skiljer sig från de europeiska språken. I all enkelhet presenteras här de sju gyllene reglerna i japansk grammatik.

Skriftspråket använder tre olika skrifttyper. Läs här om det japanska skriftsystemet .

Kurser i japanska

Vid KTH kan du läsa japanska upp till 30 hp i fyra kurser som ges på deltid och sträcker sig över en termin var.

Förutom grammatikstudium ingår praktiska övningar som att skriva CV, läsa information på japanska hemsidor med hjälp av dataprogram samt att läsa och skriva naturvetenskapliga och tekniska texter.

För information som t.ex. kursplaner, ansökan och anmälningskoder, se respektive kurs.

Placeringstest

Alla ni som har förkunskap i japanska ska skriva ett placeringstest. Läs mer här .

Öva mer: Språkcafé och språktandem

På KTH kan du förutom kurserna i japanska för ingenjörer öva på språket utanför klassrummet genom att delta i språkcafé  eller skaffa dig en språktandempartner .

Kontakt vid frågor

Har du frågor eller synpunkter kan du kolla vår FAQ för japanska  eller vända dig till den ansvarig lärare: