Till innehåll på sidan

Kinesiska på KTH

Att läsa språk på KTH 

Språk och Kommunikation erbjuder kurser i franska, japanska, kinesiska, spanska och tyska. Språkundervisningen är färdighetsorienterad och explicit inriktad på yrkeslivet inom den tekniska sektorn. Vi tränar färdigheter som behövs i arbetet, t.ex. hur man presenterar ett projekt, beskriver sitt arbete eller förhandlar och diskuterar framgångsrikt. Viktiga inslag i våra kurser är den interkulturella kompetensen som förbereder för kommunikation och arbete på multikulturella arbetsplatser samt hållbarhetsfrågor.

De flesta av våra kurser undervisas i blandade lärmiljöer (online-undervisning samt campus-möten) och innehåller enskilt arbete och grupparbete. Vi utnyttjar optimalt de fördelar varje undervisningsform ger och skapar därmed en flexibel språkundervisning. Att skapa ett inkluderande lärandeklimat står alltid i centrum.

 I flera av våra kurser ingår möten och samarbeten med studenter på andra tekniska lärosäten, samt (virtuella) studiebesök eller föredrag. Dessa möten och samarbeten med modersmålstalare ger möjlighet till att använda språket samt knyta kontakter med utländska studenter och med näringslivet.

 Kina är en av världens mest inflytelserika stater, med en imponerande ekonomisk och teknisk utveckling. Kinesiska är inte bara världens mest talade modersmål, det är också ett allt viktigare internationellt handelsspråk och det näst största språket på Internet. KTH Språk och kommunikation erbjuder kvällskurser för studenter på fyra olika nivåer.

Om Kina och kinesiska

Kina är en av världens mest inflytelserika stater, och i takt med landets ekonomiska och tekniska utveckling växer behovet av att förstå landet och kunna kommunicera på kinesiska. Kina är Sveriges största handelspartner i Asien och världens näst största ekonomi. Kina är också ett kontrasternas och paradoxernas rike där det moderna blandas med tusenåriga traditioner - och kinesiska är nyckeln som öppnar dörren dit.

Kinesiska är inte bara världens mest talade modersmål, det är också ett allt viktigare internationellt handelsspråk och det näst största språket på Internet. Språket skiljer det sig också från de flesta andra: det har en enkel grammatik utan böjningar, men med toner som särskiljer betydelser och med tecken istället för alfabet. Ett annorlunda språk som är roligt att lära sig!

Kurser i kinesiska på kvällstid

Kinesiska ges vid KTH på fyra olika nivåer och syftar till att bygga grundläggande färdigheter i såväl talad som skriven rikskinesiska (putonghua/mandarin). Kurserna ges på kvällstid och sträcker sig över en termin var.

Placeringstest

Alla ni som har förkunskap i kinesiska ska skriva ett placeringstest. Läs mer här.

Kursmaterial

De tre första kurserna har sedan kinesiska@kth som kurslitteratur (första, andra resp. tredje boken). kinesiska@kth kan bara köpas på KTH:s kårbokhandel, i Nymble. Den första kursen har också studiematerial i realia, som tillhandahålls av läraren.

Sidor med alla kursers tecken och länkar till animeringar finns här: tecken i svart , och här: färgkodade tecken .

Se tipssidan  för fler hjälpmedel, tips och förslag!

Ljudfiler för de första tre böckerna hittar du i Canvas.

Rekommendation

På KTH kan du förutom kurserna i kinesiska för ingenjörer öva på språket utanför klassrummet genom att delta i språkcafé  eller skaffa dig en språktandempartner.

Kontakt

Är det något ni undrar över, kolla FAQ för kinesiska  eller skriv en rad till ämnesansvarig lärare:

Och kom ihåg - gör ingenting som Konfucius  inte skulle ha gjort!