Till innehåll på sidan

Tecken, svarta

Färgkodade?
Om du inte gjort det, prova gärna att repetera tecknen färgkodade  istället - för många är det ett lättare sätt att memorera tonerna.

Innan du klickar!
Nedan följer tecknen från kinesiska@kth, bok 1-3, samt tecken till B1-kursen, i den ordning de introduceras. För markören över tecknen för att se uttal och betydelse, klicka på ett tecken så öppnas ett nytt fönster/flik med streckordningen som den presenteras av den externa sajten Yellowbridge (i den mån de finns där). Listorna tar som regel bara upp tecknets uttal och betydelse första gången det dyker upp; tecknens färg återspeglar alltså inte alla teckens alla uttal.

Bok 1 (Kinakunskap)du
hǎo

bra, mycket, färdigt, lätt
qǐng

bjuda, varsågod, vänligen ~
xiè

tack, tacka, Xie
zài

åter, ytterligare
jiàn

titta, se
shì

korrekt, vara, finnas
ma

frågepartikel


jag
hái

ännu, fortfarande, ändå
ne

grammatisk partikel
hěn

mycket, adjektivmärke


också, ändå


hon
kùn

trött (sömnig)


negationsord
lèi

trött (utmattad)


han
lěng

kall


varm
饿è

hungrig
yòu

åter igen
kàn

titta, läsa, observera, besöka
shén

vad (i ordet shénme)
me

suffix


den där, där
zhè/zhèi

den här, här


en, ett, hela
běn

rot, måttsord (för bok)
shū

bok, brev, skrivstil
shéi (shuí)

vem/vilka, någon (vem som helst)
de

grammatisk partikel
men

pluralsuffix
liǎng

två (vid måttsord och vissa räkneord)


stor, vuxen, i hög grad
xiǎo

liten, lite, ung
dōu

allt, alla, helt och hållet, båda, till och med, redan
èr

två
sān

tre


fyra


fem
liù

sex


sju


åtta
jiǔ

nio
shí

tio
bǎi

hundra
líng

noll
qiān

tusen
wàn

tiotusen, Wan
亿

hundramiljoner
nián

år
wáng

kung, Wang
zhōng

mitt, mellan, centralt
míng

klar, lysande, nästa (dag, år)
nín

ni (artigt du)
guì

dyrbar, dyr
xìng

familjenamn, heta i familjenamn


plommon, Li
jiào

ropa, kalla, heta
wén

skrift, litteratur, språk, Wen
xìng

lycka, lyckligt
huì

möta, möte, kunna, komma att, tillfälle, stund
zǎo

morgon, tidigt, redan för länge sedan
shàng

upp, gå (upp), öka, föregående (gång, text)
tiān

himmel, Himlen, dag
miàn

ansikte, yta; mjöl, nudlar
shuō

tala, läxa upp
zhǐ

bara, endast
diǎn

prick, fläck, lite, punkt, pricka av/i, måttsord (”lite”)
ér

barn, son, substantivsuffix
jué

känna, vakna upp
dé/de

uppnå, grammatisk partikel
nán

svår, svårt
tài

alltför, ytterst
lǎo

gammal, ofta, jämt
shī

lärare, mästare
míng

namn, rykte, måttsord (för person med titel)


skrivtecken
yīng

blomma, hjälte
zhèng

upprätt, korrekt, god, korrigera, håller just på att ~
zài

existera, prepositionsverb, håller just på att ~
xiě

skriva
hàn

han (folket, språket, etc), karl
jiǔ

länge, lång tid


häst, Ma
guó

land, rike


regn
wèn

fråga
nǎ/něi

var, vilket, vilken


stycke, standardmåttsord
xià

ner, gå (ner), minska, kommande (gång, text)
xiān

före, först
shēng

föda, levande, rå, omogen, student
rén

människa, person
měi

vacker, skön
ruì

lyckosam
diǎn

bokverk, ceremoni
ò

aha! (eureka!)
wèi

plats, position, måttsord (artigt för person)
zhēn

verklig, verkligen, sann, äkta
gāo

hög, lång (vertikalt), Gao
a

grammatisk partikel
ba

grammatisk partikel
méi

negationsord, inte ha
yǒu

ha, finnas
xué

studera, studier, kunskap, -logi
xià

sommar, Xia
lái

att komma, ersättningsverb
chī

äta
fàn

kokt ris, mat, måltid
le

grammatisk partikel
zán

vi (talaren och de/den tilltalade)


åka, färdas, gå, förflytta (bort)


tillåta, kunna, men
shēn

kropp
qián

pengar, Qian


ämne, frågeställning


gäst
zǒu


Bok 2 (Kinesiska A1)

niàn

tänka på, sakna, tanke; läsa upp, recitera


läsa (högt eller tyst), studera, uttala
huān

glad, vara glad i
yíng

möta, ta emot
jiā

familj, hem, måttsord (för affärer, fabriker)
zuò

sitta, säte


period, bestämd tid, se fram emot
xiē

några stycken, ett (mindre) antal


ord, ci (en slags dikt)


minne, minnas, anteckna
duì

rätt, riktigt, motstående, par, preposition, måttsord (för saker i par)


resa sig, inträffa, måttsord (för rättsfall, olyckor)
biàn

överallt, gång, måttsord
màn

sakta, långsam
wàng

glömma
guān

stänga, (befäst) pass, förbindelse


förbindelse, vara relaterat, vara (är); system, akademisk institution
zěn

hur
xiàng

avbild, porträtt, se ut som/att
cuò

fel, fela, misstag, missa (buss, tillfälle)
děng

vänta, grad, sort, etc
péng

vän
yǒu

vän, vänskaplig


tillåta, kanske, Xu


skarp, gynnsam, gynna
hóng

röd, glädjerikt, populär
gōng

arbete, arbetare, industri, fint
chǎng

fabrik
jiǔ

vin, sprit, alkohol
bān

skift, klass, måttsord (för grupper, tidtabellstrafik)
suī

trots att, fastän, även om
rán

korrekt, men, på ~ sātt
cōng

lyhörd, smart
dàn

men, ändå
guò

passera, aspektpartikel
xiǎng

tänka, vilja, sakna
jīn

nu, nutid
wǎn

kväll, sent
jiù

närma sig, då, så, redan då
yào

ska, måste, bör, vilja ha, viktigt, om


dricka
chá

te
shǔ

sort, tillhörighet, tillhöra
suì

år (om ålder), år
zhōng

klocka, klocktimme, Zhong
yàng

sätt, utseende, sort


jämföra, jämfört med, jämförelse


hur många, några
shí

tid, nutid
hòu

vänta, tid
dōng

vinter


ordning, ordningstalsprefix


sekundär, gång, måttsord


mening, meningsfull, tanke, idé


tänka, tanke, sakna


själv, naturligtvis, från


själv
duō

mycket, många, mer, mer än, hur mycket
shǎo

lite, liten, mindre, fåtal, sällan


såsom, lika som, om
guǒ

frukt, resultat
néng

kapacitet, kapabel, kunna
gēn

följa efter, med, hos, efter
huà

ord, tal, tala


foder, insida; längdenheten li, by, hemtrakt


mitt på dagen


rista, karva, kvart, stund
chà

fattas, saknas, dålig
fēn

dela, del, 1/100 yuán, minut, poäng mm
chū

gå/komma ut, ge ut, producera, måttsord (för pjäs)
diàn

blixt, elektricitet, ge stöt, telegram
yǐng

skugga
xíong

hane, stark, dådkraftig


avdelning, del, måttsord (för film)
āi

utropsord


utropsord
bié

nekande imperativ, särskilja, andra
tīng

lyssna
zāo

drägg, elände
gāo

tårta, bakelse
fēi

inte vara, stämmer inte, inte
cháng

ständigt, ofta, vanligt
cái

talang; först då, så, bara om
zhī

veta, vetande, informera
dào

väg, tala, the Dao, måttsord (för maträtter)
xíng

gå, går bra, kapabel
shuì

sova
wán

slut, sluta
huí

återkomma -vända, måttsord (för händelser)
bàn

halv, hälft, i mitten
zuǒ

vänster
yòu

höger
gài

i stort sett, situation


den, det
biān

sida, kant
qián

framför, tidigare
hòu

senare, efter, bakom
wài

utsida, utanför


använda, ta som, enligt, på grund av
xīng

stjärna
cóng

följa efter, ägna sig åt, från


sol, dag(-nummer)
dào

nå fram till, mot
yuè

måne, månad
hào

namn, märke, nummer, dag(-snummer)
kuài

snabb, vass, snabbtänkt, snart
zhí

rak, rakt
jiē

komma i kontakt med, föra ihop, ta emot
feī

flyga


lag, metod, dharma
dāi

korkad, väck, stanna


språk, tala
jiǎng

tala, förklara, undervisa, gå in för ngt


speciell, speciellt
liú

rinna, vattendrag, spridas
gèng

ytterligare ~, mer/-a ~, [adjektiv]-are
yòng

använda, användbar, utgift
gōng

merit, meriterande arbete, skicklighet
de

grammatisk partikel


öva, praktisera, vara van vid, vana
mǎi

köpa
dōng

öst, öster
西

väst, väster


kläder


kläder, klä sig, göra, följa, inta (medicin)
gěi

ge, åt, till, för


kvinna, flicka
nán

man, pojke
jiàn

postförsändelse, stycke, måttsord (för kläder, saker)
tiáo

kvist, remsa, måttsord (för långsmala saker)
chèn

lägga in, foder
shān

skjorta, blus


byxa, byxor


son, person, frö, substantivsuffix
máo

(kropps)hår, måttsord (för jiao, 1/10 yuan), Mao


glad, glädje, vara glad
yán

ansikte, utseende, färg


färg, lust, kättja
huáng

gul, pornografisk, Huang
lán

indigoplantan, blå
绿

grön
bái

vit, felaktigt, till ingen nytta, Bai
hēi

svart, illegal


gripa, hålla i, handtag, måttsord (handfull, och för saker med handtag), ta och ~
sòng

leverera, ge (som present), vinka av (gäst)
dāng

arbeta som, betrakta som, bōr, just då ~/där ~/när ~
píng

äpple
jīn

jin (500 gr), måttsord
kuài

stycke, måttsord (för bullar, yuan)
mài

sälja
便pián

billigt


passande, böra
zhǒng

frö, sort
tián

söt (smak)
zhǎo

leta, söka, ge i växel


slut, redan
jīng

varpa, longitud, kanon (rättesnöre), passera
zuì

allra, mest
la

utropspartikel (le + a)
guā

pumpor, meloner och andra gurkväxter
gòng

tillsammans, sammantaget, kort för kommunistparti (gòngchǎndǎng)
yuán

cirkel, rund, myntenhet
jiǎo

horn, hörn, del, 1/10 yuán
nán

syd, söder
běi

nord, norr
shuǐ

vatten


trä, träd
kǒu

mun, öppning, måttsord (för människor, munfull, saker med öppningar eller munnar)


mamma


pappa
jiě

storasyster
mèi

lillasyster


storebror


lillebror
zhāng

spänna, öppna, måttsord (för platta saker), Zhang
jìn

nära (i tid, rum, mening)
jīng

huvudstad
máng

bråttom, jäkta, upptagen
xiàn

uppenbara, nu, existerande


krig, krigs-, Wu
shù

konst, teknik
tǐng

upprätt, resa upp, mycket, måttsord (för maskingevär)
wán

lek, leka, spela
liàn

öva, träna, erfaren
gǎn

känsla, känna
quán

allt, helt och hållet, hel
tóng

samma, likadan, tillsammans, med
xìng

intresse, positivt intresse
dǒng

förstå


tiger
fāng

kvadrat, plats, metod, måttsord (för yt- & rymdmått)


harmoniskt, frid, fred, med, och
bàng

käpp, spö, kolv, jättebra, toppen!
chūn

vår
qiū

höst
gāng

hård, just, alldeles, bara just
liú

stanna till (någonstans)
zhù

bo, stanna till
dǎo

ö
qīng

grönt, blått eller svart, ung, ungt


turista, resa
shè

hus, tjäll, byggnad
xiū

vila, ta paus, göra avbrott, låt bli att ~


inandningsluft, andan, vila, stanna av, ränta, nyheter
xiào

skola, officerstitel
bào

rapport (-era), anmäla (-n), återgälda, tidning
zhe

aspektpartikel


ritning, plan, planera
xiàng

riktning, vänd mot ~, nära, tidigare
lián

förena, i följd, kompani, till och med
bàn

sköta, handlägga, ha hand om


väg, resa, sträckning, busslinjenummer
qīng

lätt (bokstavligt eller bildligt)
ràng

låta, få att, släppa förbi
wèi

för ~ skull
gāi

borde, (din) tur
yīn

anledning, orsak, på grund av
suǒ

plats, institution, måttsord (för hus och skolor)
yīng

svara, gå med på, borde
ma

grammatisk partikel
huá

strålande, blomstrande, Kina
huáng

kejsare, härskare
yuàn

gård, institution
chē

vagn, fordon


slå (och många andra verb)


hyra in, hyra ut, att hyra
qīng

klar (om vatten, tanke)
chǔ

Vitex negundo var. cannabifolia, det forntida landet Chu
huò

eller, kanske
zhě

personsuffix för verb och adjektiv
线xiàn

tråd, linje
tiě

järn
zhàn

stå, stanna, station, hållplats
yuǎn

långt (i tid, rum), avlägset


gas, anda, qi (livsenergi), ilska, (personlig) stil


ka i kaffe
fēi

ffe i kaffe, fin i morfin
tīng

sal, lokal, kontor eller avdelning (på myndighet)
liáo

samtala
gàn

göra, någots kropp/huvuddel
bei

grammatisk partikel (ofta uttalad bê )
kǎo

testa, tentera, undersöka
shì

prova, prov


inget, inte ha
tiào

hoppa, skutta, hoppa över


dans
yuè

överträda, överträffa
ài

älska, tycka mycket om
huà

förvandla, smälta, -ifiera, -isera
pàng

tjock, fet (om människor)
jiè

låna
liàng

måttsord (för cyklar, bilar, vagnar)
dān

enkel, singel, separat, bara, lista, täcke
zuó

igår, gårdagen
bèi

täcke, täcka, av, passivmarkör
tōu

stjäla, göra något i smyg


speciell, oväntad, överraska
guài

underligt, onormalt, monster, mycket
jiù

gammal (inte ny)


rida, cykla, köra (motorcykel etc)

Bok 3 (Kinesiska A2)

shí

solid, riktigt, äkta, frukt


skicka, sända, expandera, utveckla, exponera, bli rik
shì

händelse, sak, skeende, ansvar, olycka, hålla på med
qíng

känsla, ynnest, situation


blomstrande, prunkande, känna olust, beklämd, deprimerande; väldoft
mèn

instängt, betryckande, olustigt
shòu

ta emot, motta, utstå
cháng

lång, långt
zhōu

omkrets, kretsa kring, cirkla, vecka, vanligt, helt och hållet; bistå, Zhou
hǎi

hav, stor sjö, stort [som hav]
xiàn

beundra, avundas


beundra, tråna/sukta efter
guàn

vana, vara van vid, skämma bort
qiè

överensstämma med, passa, vara ivrig, se till att ~
kòng

tömma, ledig


mekanism, kärna/nyckel, apparat, tillfälle, organiskt
biàn

förvandla, transformera, förändra


hoppas, sällsynt, ovanlig
wàng

blicka ut, se på, hälsa på, hoppas, rykte, mot
tàng

måttsord (för resor, besök)


behöva, saker som behövs
bāng

hjälpa, [saks] ytterdelar, gäng, liga, måttsord (för gäng, grupper av människor)
dài

bära med sig, ha/ta med/på sig, ha/med, leda
n/ng

m, vad?, jaså, just det


ceremoni, dekorum, ritual, artighet, gåva


sak, ting, substans, innehåll, sådant som har med omvärlden att göra
liú

ett slags antikt vapen, döda, Liu
wèi

försvara, skydda
chén

placera, visa upp, berätta, uttala sig, gammalt, Chen
jīn

metall, guld, pengar, Jin
píng

plan, platt, jämvikt, fred, lugn, pacificera, vanlig


slutända, slut, sista del, grenända, pulver
dìng

besluta, fastställa, säkert, fastställt, lugnt
kěn

gå med på, vilja, tillåta
jiè

mellan, ta till/vid sig, presentera, rustning, skal
shào

fortsätta, ta vid
kāi

öppna, starta, köra


i, vid, mot, från, än, till; i och med, Yu
jiān

mellanrum, mellan, hos, rum, måttsord (för rum)
yóu

ursprung, orsak, passera, i förbifarten, av (preposition)
huó

leva, levande, livlig, rörlig, arbete, produkt
dòng

röra sig, rörlig, sätta i rörelse, rörelse, frekvent
duǎn

kort (motsats till cháng lång), fattas, brist


nå, uppnå, och
ér

och, men, ändå, så
qiě

tills vidare, för stunden, länge, inte bara, dessutom


ersätta någon, i någons ställe, åt, för


vad, vilken, när, hur, etc (skriftligt frågeord), He
ān

lugn, lugna, frid, stilla, säker, förkortning för Ampere
pái

rad, rada upp, måttsord (för saker i rader, repetera (teater), förband (militärt)
bài

hälsa artigt, hälsa på, betyga vördnad, ingå underdånig relation till någon, vördnadsfull utföra (verb)
zhǔ

ägare, chef, intressent, Herren, ha klar uppfattning, viktigast


hampa, bedöva, domna, bedövande, vattkoppsärr
fán

otålig, oro, less, mycket och rörigt, besvära
rèn

känna igen, särskilja, erkänna
shí

känna igen, känna till, kunskap, särskiljningsförmåga
shòu

smal, mager
zhòng

tung, viktig, många, dyr, betrakta som viktigt
yùn

flytta, använda, lycka
pǎo

springa, fly


steg, stega upp, gå
sàn

skingra, sprida


enligt, ta, erövra, bevis, intyg


kropp, kroppsdel, kroppslig substans, stil, form, erfara personligt
zhī

grammatisk partikel (i klassisk kinesiska som de)
chéng

bli, lyckas, fullvuxen, okej, tiondel
mén

dörr, port, öppning, familj, sekt/skola/riktning, måttsord (för skolämnen/kurser)
mèng

dröm, drömma
wà/wa

utropsord, wow! oh!/variant av partikeln a
xǐng

vaken, vakna, klarna, nyktra till
zuò

göra, tillverka, vara, fira, använda som
è

ondska, ond, elak, våldsam


vara rädd, vara rädd för ~, kanske
shū

sträcka/veckla ut, lossa, slappna av
hài

ond, skada, skade~, ondskefull, känna (dåliga känslor)
shī

förlora, tappa, svika, förlust
liǎ

två stycken
tán

prata, samtala, diskutera
xìng

karaktär, egenskap, kön, sex(uell), -itet (i ord som modernitet, elasticitet, et cetera)


olycka, orsak, medvetet, gammalt, ursprungligt, dö (om människor), därför/så
tián

åker, fält, Tian
suàn

räkna, räknas, planera, räkna som ~, glöm det!
xīn

ny, nytt, nyligen
piào

vacker, snygg (i piàoliang)
liàng

ljus, ljust, klar, strålande
shuài

överbefälhavare, stilig, elegant
xiū

skämmas, skam, vanära, blyghet
jiǎn

koncist, enkelt, brev
gǎo

göra, hålla på med, syssla med, få tag i


åter, återvända, repetera, återta/-få, hämnas, igen


blanda, blandning, blandat
piào

biljett, lapp, sedel


smet, pasta, smeta, kleta


smeta ut, klottra, stryka över
shǐ

början, börja, start, starta, först då
fàng

släppa, lägga, lossa, visa
jià

lov, ledighet, semester
fān

vända, välta, vända fram, dubblera, översätta, bli osams


översätta, översättning


anstränga sig, ta i


kraft, styrka, makt, anstränga sig
bēi

glas, kopp, mugg
guǎn

inrättning, hus, sal, offentlig lokal/byggnad, affär
zǒng

summera, samla ihop, central~, alltid, säkert, förr eller senare, hur som helst
jié

led, sektion, del, festival, högtid, måttsord (för ledade delar och för lektioner, kapitel och andra saker som upprepas med mellanrum)
táng

sal, huvudrum, relationen mellan kusiner med samma farfar, måttsord (för lektioner)


lektion, ämne (för studier/uppsats)
huā

blomma, blommig, trick, spendera


natt
chí

långsam, sen
zhuō

bord, måttsord (för dukade bord vid tillställningar)


gripa, hålla, ha grepp om, fånga, ta och ~


sida, blad (i bok)
dào

vända upp och ned, hälla, emellertid, visserligen, i och för sig
gǎi

ändra, rätta till, revidera
yán

tal, tala
shěng

provins, spara, förenklad


sak, verktyg, utrustning, ha
wǎng

nät, fånga med nät
yóu

postal, skicka med post
fèi

avgift, spendera, göra av med
huá

paddla, ro, rista, skrapa, vara till ens fördel
xiāng

ömsesidigt, gentemot
xìn

ärlig, lita, tro, information, nyheter, brev
guāi

gullig (om barn), väluppfostrad (om barn), smart, flink


likhet, likna, verka vara/som


frågepartikel i klassisk kinesiska, verb-, adjektiv- och adverbsuffix
zhù

ösa ned, koncentrera, noter, (fot)not, notering, insats
shēng

ljud, röst, ton (1-4), initial (i stavelse), rykte, förklara


dö, stilla, orörligt, döds~


sjö
zuò

göra, sätta igång med något, arbeta, skriva, komponera, verk (skrivet)


yrke, bransch (yrke), arbeta, företag (görande), redan
wèi

(wéi)

hallå! (hallå?), mata
zhuǎn

förmedla, föra vidare, koppla (samtal), meddela
shāo

lite, lite grand
zhàn

ockupera, besitta
lín

dunge, skog, Lin
fáng

hus, rum, del av en släkt


(okokt) ris, (och riskornsliknande saker), meter
měi

varje


avstånd, avlägsna sig från
cūn

by
diàn

affär


hus, rum
nào

bråka, stöka, bråkigt, stökigt
jiào

jämföra, jämförelsevis, klart och tydligt


tillsluta, samla ihop, tillsammans
shì

passa, skönt, nyss, till
shǒu

hand, hålla, göra för hand, handgjord
zhǐ

adress, ställe, plats
bāo

paketera, paket, knyte, ta på sig, garantera, hyra, chartra
kuò

knipa till, greppa om, omfatta
xīn

hjärta, sinne, centrum
chú

ta bort, förutom, dividera
zhěng

ordning, ordna, hel, komplett
tiáo

blanda, reglera, utmana
wǎng

gå, färdas till, mot, i riktning mot, förgånget
lóu

hus eller byggnad (med flera våningar), våningsplan
tóu

huvud, första, viktigast, substantivsuffix


hår (på huvudet)


gift kvinna, fru


stege, trappa
chǎo

skränigt, skräna, gräla


ånga, gas
jiē

gata, väg (kantad av hus)
jìng

stilla, tyst
jìn

förflytta sig framåt/inåt, gå in i, frambära
tuō

ta av sig, göra sig fri från, lämna
xié

skor
chú

kök
guō

gryta, kastrull, panna
wǎn

skål
kuài

ätpinnar


toalett, avträde


tvätta, skölja, göra rent
lìng

annan, dessutom, utöver


medicin (vetenskap), läkare, bota
广guǎng

vid, vidd, stor, ibland kort för Guangdong/Guangxi
chuān

flod, kortnamn för Sichuan
chuáng

säng, bädd, måttsord (för sängkläder)
jià

ställning, ram, stöd, bråk, måttsord (för maskiner och en del saker med stöd)


stol
tái

plattform, scen, bord, tyfon, kort för Taiwan
dēng

lampa
huài

dålig, skadad, trasig, sönder
shì

se, betrakta, övervaka
bān

flytta


hålla i (vanligen sak med handtag, öra, etc), lyfta upp/fram, föra på tal, press (för utvinning av matolja, druvsaft, etc)


tand, bete
shuā

borste, borsta/susa, vina
gāo

fett, olja, kräm
jīn

tygstycke (till duk, huvudduk etc)
zhǐ

papper
穿chuān

genomborra/-tränga, trä upp på tråd, bära kläder
shuāng

par, dubbel-, två-, jämnt (om tal)
tǒng

sammantaget, tillsammans, band (mellan ting)
shù

siffra, tal
zhì

nå fram till, komma till, bäst, mest ~
dài

för, åt (som tì), dynasti, generation, period
zhǐ

finger, peka, peka ut
huǒ

eld, eldig, ilska, bli ursinnig


jord, mark, bonnigt
lèi

sort, typ, likt, likna
zàng

inre organ (hjärta et cetera)
wèi

tala om, kalla (för ~)
wèi

smak, lukt, måttsord (för sort av trad. kinesisk medicin)
suān

sur, surt, syra, syrlig, öm (om muskler)


bitter, bittert


starkt/hett (smak)
xián

sälta, salt (smak)
gōng

vördnadsfull, artig
zhōng

slut, död, slutligen, till slut
qìng

fira, firande
zhù

önska (någon något), kapa av
pào

bubblor, blåsor, dra (i vätska)


mage


ordna, förnuftigt, ta notis om, ta hand om
yuè

kortnamn för Guangdong
cài

grönsak, maträtt
dèng

Deng, platsnamn (Dèngzhōu i Henan)
guǎn

rör, blåsinstrument, ta hand om, sköta
xiào

skratta, le


seder, sedvanor, vulgärt, oförfinat
bìng

föra samman, tillsammans, dessutom
fǎn

vända, annorlunda, motsätta sig, kämpa emot
jiāo

peppar, paprika, Sichuanpeppar
cān

äta, mat, måltid
shì

stil, form, modell, formel, modus (i språk)


liggare, manual, notering, noter för musik
liáng

kyla, kall, besvikelse
bàn

blanda, mixa, röra ihop


äldre kvinna, gumma, kvinnas svärmor, mormor
dòu

böna, bönliknande saker


rutten, härsken, skämd, bönost
zhǔ

koka
niú

ko, oxe
ròu

kött, köttslig
fān

utländsk, utrikes, byta av, måttsord (gång, tillfälle)
qié

äggplanta/aubergine
shì

persimon
chǎo

snabbsteka, woka (en av flera stektekniker)


höns, hönsfågel
dàn

ägg (med skal), äggliknande saker


fisk
sōng

tallträd
shǔ

gnagare, råtta
shù

träd, plantera


karp
táng

socker, godis


vinäger


vit, enkel, anspråkslös, vegetarisk, alltid, vanligen
biān

stekning (en av flera stektekniker)


årstid, säsong
xiāng

väldoft, väldoftande, rökelse
tāng

varmvatten, kokvatten, soppa, Tang
suí

följa, följa med, ta efter, göra som någon vill
dùn

kort rast, paus, stampa, ordna, måttsord (gång, för bland annat måltider)
bǎo

mätt, till fullo, mätta, tillfredställa


öl (från tyska Bier)


lycka, glädje, glad, glädja sig
méi

mögel, mögla
huǐ

ångra
chéng

sträcka (väg etc), resa, regel, kalkylera, Cheng
qiāo

knacka, slå, utpressa, ockra
suǒ

lås, låsa
shōu

ta emot, samla in, skörda
shí

plocka upp (från golv), samla in, komplex form för siffran tio, shí
jìng

rent, göra rent, tomt (”rent hus”), helt och hållet
luàn

kaos, stökigt, bråkigt, oordnat, bringa i oordning, göra efter egen vilja, oegentliga sexuella förbindelser


lår (på kroppen), sektion, måttsord (för dofter)
使shǐ

sända ut, utsänd, få någon att göra något, möjliggöra


plötsligt, överträffa, stå ut, rökkanal på antika spisar
dān

bära
tǎng

ligga


oh!, åh!
téng

värk, smärta, tycka väldigt mycket om någon


spy, spy upp


dra, slita i, spela (stråkinstrument), flytta, snacka, skita
shāo

bränna, steka (en av flera stektekniker), gödsla ihjäl, feber
bìng

sjukdom, fel, skada
gōng

offentligt, offentliggöra, rättvist, hankön


sköta, ta hand om, avdelning (på ett departement)
zuì

full, vara som berusad av något, lägga (mat) i vin
shì

ed, löfte, avlägga ed/löfte
piàn

skiva, platta, plätt (mark), måttsord (för tunna och platta saker)
yào

medicin, botemedel, bota, ha kål på
chuāng

fönster


akademiskt ämne, test, familj (biologi)
piān

lutande, ensidigt, partiskt, fördomsfullt, ostandard


annorlunda, skillnad, annat, underligt, oväntat
shè

samhälle, sammanslutning, organisation


korsa flod, rädda, undsätta, hjälpa


antikt, åldrigt


genomgå, genomlevt (tillfälle, gång, tid), gå igenom en efter en
shǐ

historia (som ämne), Shi
yīn

ljud, stavelse, nyheterr


konst, färdighet
gào

tala om, meddela, stämma (inför domstol)


tala om, meddela, stämma (inför domstol)
jiāng

ska, kommer att, ta och (som bǎ), general
gòu

tillräcklig, tillräckligt, räcker, nå (något svåråtkomligt med handen)
jǐn

spänd, spänna, pressat, strikt, strama upp, knapert (liv)


avsluta, slutföra, helt och hållet
zhuān

speciell, specialitet, monopolisera
huán

ring, länk, omge, kretsa runt, omgivning
jìng

gräns, område, plats, tillstånd, situation
fèn

del, andel, portion, måttsord (för bl a tidning, present)
yàn

undersöka, med resultat
què

emellertid, men, backa (ta ett steg tillbaka)
zhāo

vinka, locka till sig, söka, rekrytera
yuán

personal, medlem, deltagare
nǎo

hjärna, hjärnliknande saker


gångar mellan fält, främmande (i mòshēng)


måste, säkerligen, säkert, förvisso


måste, vänta, skägg, skäggliknande saker
zhǎn

öppna upp, sprida ut, visa upp, ställa ut, utställning
yuán

ursprunglig, original, ursäkta, förlåta, slätt (landskap)
fǒu

neka, negationstecken, förneka, nej, inte på detta sätt


anställa, hyra
nèi

insida, inom, innanför
tōng

fri passage, obehindrat, leda fram till, meddela, veta, expert, korrekt (logiskt, grammatiskt)

Kinesiska B1 (kan variera beroende på vilken bok vi använder)

qiáo


xiōng


gǎn


hōng
lǐng


guī

pǐn


bàn


zhàn


dǒu


zhào

rèn

jiān
xiàng


wěi


guāng


huī


chóng


náo


lián

yuán


xiàn
qiú


biǎo


méi


xuě

táo


jiāzhī


zhū


yǎo
tíng
céng


hūn

shì
bǎo


zhèng


mào


jiāo


yǎng


xíng


yǎn

shì
jiǎng


nòng


quē


biān


xià


fēng


shèng

zuǐ


chèn

tuǐ


cháng


liè

xiāo

湿shī


ō


zūn


jiǎo


jué


cún


xiā


què


jiàn


kāng


guān


jiā


cháng

kǒng


shú


chǎn

rǎn

fáng


wěi


biāo


zhì


zhá


jiàn

bān


sài
quán


chí


zhì
chén
rǎo

qīn

qiáng


jià


zhí

yuán


xiǎng


dài

hēi


xiǎng
dǎo


huàn


hái


mào


zhāi


diào


pèi


kuáng

rán


shā

mǎn


shǎ


zhēng


duǒ


fēn


fāng

shuāi


liàn


chù


zhuàng


kuàng


zhú


chū

réng


tài

quàn


jìn

wěn

zòu

jiāo


shè


hēng

fàn


xiōng


rēng


diū


yīn


yòu


líng


shāng


bài

liào

bèi
nǐng


cǎn


tòng


xùn


pīn


mìng


kàng

shǎn


jìng


xuè/xiě


cháo


chōng


chuàng


tuán


zhì


náng


ruì
dāo


shé


zhì


jūn


héng


fèi


gān


shènwàng


yǐn


xuǎn

miè

zhòng


yǔn


líng


shàn


zhǒng

tíng


zhǐ


huá


shēn


yuān


lēi
jiē


duàn


jīng


zhī

zhì


lián


luò


gēn


mào


yǎn


bǎn

mián


yáng

wèi


yōng

zhù


shū


ā

liáng

guī


zhèng


zhì


cān

lùn


yán

chéng

ái


luò


zhǎng
tǎo

zhì


niǎo


pèi


zhǔn


jǐng


ō


xún


méi


guī


jiě


jué

jié


shāng


liáng


jiān


yuē


mán


gǎn
bào


xíng
yōu


xiù


wēn


róu


xián


shū


Innehållsansvarig:Björn Kjellgren
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2023-02-17