Till innehåll på sidan

Tecken - färgkodade

Färgkoder?
Färgkoder är ett hjälpmedel för att memorera toner - kommer du ihåg hur tecknet ser ut i färg vet du också i vilken ton det ska uttalas.

Tecknen är kodade:

blått för förstatoner (tänk på en hög blå himmel):
grönt för andratoner (tänk på allt grönt som växer):
rött för tredjetoner (som för det mesta faller djupt):
orange för fjärdetoner (som faller från en högre höjd):
grått för tonlösa stavelser (som är rätt färglösa): ma


Tips: zooma in så blir tecknen mer lättlästa!

Sidor med tecken i samma ton

Att repetera tecken i samma ton samtidigt kan hjälpa minnet; via länkarna nedan finner du tecknen i böckerna uppdelade efter ton!

 • Tecken med förstaton
 • Tecken med andraton
 • Tecken med tredjeton
 • Tecken med fjärdeton
 • Tonlösa tecken

 • Innan du klickar!
  Nedan följer tecknen från kinesiska@kth, bok 1-3, samt tecken till mellannivån, i den ordning de introduceras. För markören över tecknen för att se uttal och betydelse, klicka på ett tecken så öppnas ett nytt fönster/flik med streckordningen som den presenteras av den externa sajten Yellowbridge (i den mån de finns där). Listorna tar som regel bara upp tecknets uttal och betydelse första gången det dyker upp; tecknens färg återspeglar alltså inte alla teckens alla uttal.

  Bok 1  du
  hǎo

  bra, mycket, färdigt, lätt
  qǐng

  bjuda, varsågod, vänligen ~
  xiè

  tack, tacka, Xie
  zài

  åter, ytterligare
  jiàn

  titta, se
  shì

  korrekt, vara, finnas
  ma

  frågepartikel


  jag
  hái

  ännu, fortfarande, ändå
  ne

  grammatisk partikel
  hěn

  mycket, adjektivmärke


  också, ändå


  hon
  kùn

  trött (sömnig)


  negationsord
  lèi

  trött (utmattad)


  han
  lěng

  kall


  varm
  饿è

  hungrig
  yòu

  åter igen
  kàn

  titta, läsa, observera, besöka
  shén

  vad (i ordet shénme)
  me

  suffix


  den där, där
  zhè/zhèi

  den här, här


  en, ett, hela
  běn

  rot, måttsord (för bok)
  shū

  bok, brev, skrivstil
  shéi (shuí)

  vem/vilka, någon (vem som helst)
  de

  grammatisk partikel
  men

  pluralsuffix
  liǎng

  två (vid måttsord och vissa räkneord)


  stor, vuxen, i hög grad
  xiǎo

  liten, lite, ung
  dōu

  allt, alla, helt och hållet, båda, till och med, redan
  èr

  två
  sān

  tre


  fyra


  fem
  liù

  sex


  sju


  åtta
  jiǔ

  nio
  shí

  tio
  bǎi

  hundra
  líng

  noll
  qiān

  tusen
  wàn

  tiotusen, Wan
  亿

  hundramiljoner
  nián

  år
  wáng

  kung, Wang
  zhōng

  mitt, mellan, centralt
  míng

  klar, lysande, nästa (dag, år)
  nín

  ni (artigt du)
  guì

  dyrbar, dyr
  xìng

  familjenamn, heta i familjenamn


  plommon, Li
  jiào

  ropa, kalla, heta
  wén

  skrift, litteratur, språk, Wen
  xìng

  lycka, lyckligt
  huì

  möta, möte, kunna, komma att, tillfälle, stund
  zǎo

  morgon, tidigt, redan för länge sedan
  shàng

  upp, gå (upp), öka, föregående (gång, text)
  tiān

  himmel, Himlen, dag
  miàn

  ansikte, yta; mjöl, nudlar
  shuō

  tala, läxa upp
  zhǐ

  bara, endast
  diǎn

  prick, fläck, lite, punkt, pricka av/i, måttsord (”lite”)
  ér

  barn, son, substantivsuffix
  jué

  känna, vakna upp
  dé/de

  uppnå, grammatisk partikel
  nán

  svår, svårt
  tài

  alltför, ytterst
  lǎo

  gammal, ofta, jämt
  shī

  lärare, mästare
  míng

  namn, rykte, måttsord (för person med titel)


  skrivtecken
  yīng

  blomma, hjälte
  zhèng

  upprätt, korrekt, god, korrigera, håller just på att ~
  zài

  existera, prepositionsverb, håller just på att ~
  xiě

  skriva
  hàn

  han (folket, språket, etc), karl
  jiǔ

  länge, lång tid


  häst, Ma
  guó

  land, rike


  regn
  wèn

  fråga
  nǎ/něi

  var, vilket, vilken


  stycke, standardmåttsord
  xià

  ner, gå (ner), minska, kommande (gång, text)
  xiān

  före, först
  shēng

  föda, levande, rå, omogen, student
  rén

  människa, person
  měi

  vacker, skön
  ruì

  lyckosam
  diǎn

  bokverk, ceremoni
  ò

  aha! (eureka!)
  wèi

  plats, position, måttsord (artigt för person)
  zhēn

  verklig, verkligen, sann, äkta
  gāo

  hög, lång (vertikalt), Gao
  a

  grammatisk partikel
  ba

  grammatisk partikel
  méi

  negationsord, inte ha
  yǒu

  ha, finnas
  xué

  studera, studier, kunskap, -logi
  xià

  sommar, Xia
  lái

  att komma, ersättningsverb
  chī

  äta
  fàn

  kokt ris, mat, måltid
  le

  grammatisk partikel
  zán

  vi (talaren och de/den tilltalade)


  åka, färdas, gå, förflytta (bort)


  tillåta, kunna, men
  shēn

  kropp
  qián

  pengar, Qian


  ämne, frågeställning


  gäst
  zǒu


  Bok 2

  niàn

  tänka på, sakna, tanke; läsa upp, recitera


  läsa (högt eller tyst), studera, uttala
  huān

  glad, vara glad i
  yíng

  möta, ta emot
  jiā

  familj, hem, måttsord (för affärer, fabriker)
  zuò

  sitta, säte


  period, bestämd tid, se fram emot
  xiē

  några stycken, ett (mindre) antal


  ord, ci (en slags dikt)


  minne, minnas, anteckna
  duì

  rätt, riktigt, motstående, par, preposition, måttsord (för saker i par)


  resa sig, inträffa, måttsord (för rättsfall, olyckor)
  biàn

  överallt, gång, måttsord
  màn

  sakta, långsam
  wàng

  glömma
  guān

  stänga, (befäst) pass, förbindelse


  förbindelse, vara relaterat, vara (är); system, akademisk institution
  zěn

  hur
  xiàng

  avbild, porträtt, se ut som/att
  cuò

  fel, fela, misstag, missa (buss, tillfälle)
  děng

  vänta, grad, sort, etc
  péng

  vän
  yǒu

  vän, vänskaplig


  tillåta, kanske, Xu


  skarp, gynnsam, gynna
  hóng

  röd, glädjerikt, populär
  gōng

  arbete, arbetare, industri, fint
  chǎng

  fabrik
  jiǔ

  vin, sprit, alkohol
  bān

  skift, klass, måttsord (för grupper, tidtabellstrafik)
  suī

  trots att, fastän, även om
  rán

  korrekt, men, på ~ sātt
  cōng

  lyhörd, smart
  dàn

  men, ändå
  guò

  passera, aspektpartikel
  xiǎng

  tänka, vilja, sakna
  jīn

  nu, nutid
  wǎn

  kväll, sent
  jiù

  närma sig, då, så, redan då
  yào

  ska, måste, bör, vilja ha, viktigt, om


  dricka
  chá

  te
  shǔ

  sort, tillhörighet, tillhöra
  suì

  år (om ålder), år
  zhōng

  klocka, klocktimme, Zhong
  yàng

  sätt, utseende, sort


  jämföra, jämfört med, jämförelse


  hur många, några
  shí

  tid, nutid
  hòu

  vänta, tid
  dōng

  vinter


  ordning, ordningstalsprefix


  sekundär, gång, måttsord


  mening, meningsfull, tanke, idé


  tänka, tanke, sakna


  själv, naturligtvis, från


  själv
  duō

  mycket, många, mer, mer än, hur mycket
  shǎo

  lite, liten, mindre, fåtal, sällan


  såsom, lika som, om
  guǒ

  frukt, resultat
  néng

  kapacitet, kapabel, kunna
  gēn

  följa efter, med, hos, efter
  huà

  ord, tal, tala


  foder, insida; längdenheten li, by, hemtrakt


  mitt på dagen


  rista, karva, kvart, stund
  chà

  fattas, saknas, dålig
  fēn

  dela, del, 1/100 yuán, minut, poäng mm
  chū

  gå/komma ut, ge ut, producera, måttsord (för pjäs)
  diàn

  blixt, elektricitet, ge stöt, telegram
  yǐng

  skugga
  xíong

  hane, stark, dådkraftig


  avdelning, del, måttsord (för film)
  āi

  utropsord


  utropsord
  bié

  nekande imperativ, särskilja, andra
  tīng

  lyssna
  zāo

  drägg, elände
  gāo

  tårta, bakelse
  fēi

  inte vara, stämmer inte, inte
  cháng

  ständigt, ofta, vanligt
  cái

  talang; först då, så, bara om
  zhī

  veta, vetande, informera
  dào

  väg, tala, the Dao, måttsord (för maträtter)
  xíng

  gå, går bra, kapabel
  shuì

  sova
  wán

  slut, sluta
  huí

  återkomma -vända, måttsord (för händelser)
  bàn

  halv, hälft, i mitten
  zuǒ

  vänster
  yòu

  höger
  gài

  i stort sett, situation


  den, det
  biān

  sida, kant
  qián

  framför, tidigare
  hòu

  senare, efter, bakom
  wài

  utsida, utanför


  använda, ta som, enligt, på grund av
  xīng

  stjärna
  cóng

  följa efter, ägna sig åt, från


  sol, dag(-nummer)
  dào

  nå fram till, mot
  yuè

  måne, månad
  hào

  namn, märke, nummer, dag(-snummer)
  kuài

  snabb, vass, snabbtänkt, snart
  zhí

  rak, rakt
  jiē

  komma i kontakt med, föra ihop, ta emot
  feī

  flyga


  lag, metod, dharma
  dāi

  korkad, väck, stanna


  språk, tala
  jiǎng

  tala, förklara, undervisa, gå in för ngt


  speciell, speciellt
  liú

  rinna, vattendrag, spridas
  gèng

  ytterligare ~, mer/-a ~, [adjektiv]-are
  yòng

  använda, användbar, utgift
  gōng

  merit, meriterande arbete, skicklighet
  de

  grammatisk partikel


  öva, praktisera, vara van vid, vana
  mǎi

  köpa
  dōng

  öst, öster
  西

  väst, väster


  kläder


  kläder, klä sig, göra, följa, inta (medicin)
  gěi

  ge, åt, till, för


  kvinna, flicka
  nán

  man, pojke
  jiàn

  postförsändelse, stycke, måttsord (för kläder, saker)
  tiáo

  kvist, remsa, måttsord (för långsmala saker)
  chèn

  lägga in, foder
  shān

  skjorta, blus


  byxa, byxor


  son, person, frö, substantivsuffix
  máo

  (kropps)hår, måttsord (för jiao, 1/10 yuan), Mao


  glad, glädje, vara glad
  yán

  ansikte, utseende, färg


  färg, lust, kättja
  huáng

  gul, pornografisk, Huang
  lán

  indigoplantan, blå
  绿

  grön
  bái

  vit, felaktigt, till ingen nytta, Bai
  hēi

  svart, illegal


  gripa, hålla i, handtag, måttsord (handfull, och för saker med handtag), ta och ~
  sòng

  leverera, ge (som present), vinka av (gäst)
  dāng

  arbeta som, betrakta som, bōr, just då ~/där ~/när ~
  píng

  äpple
  jīn

  jin (500 gr), måttsord
  kuài

  stycke, måttsord (för bullar, yuan)
  mài

  sälja
  便pián

  billigt


  passande, böra
  zhǒng

  frö, sort
  tián

  söt (smak)
  zhǎo

  leta, söka, ge i växel


  slut, redan
  jīng

  varpa, longitud, kanon (rättesnöre), passera
  zuì

  allra, mest
  la

  utropspartikel (le + a)
  guā

  pumpor, meloner och andra gurkväxter
  gòng

  tillsammans, sammantaget, kort för kommunistparti (gòngchǎndǎng)
  yuán

  cirkel, rund, myntenhet
  jiǎo

  horn, hörn, del, 1/10 yuán
  nán

  syd, söder
  běi

  nord, norr
  shuǐ

  vatten


  trä, träd
  kǒu

  mun, öppning, måttsord (för människor, munfull, saker med öppningar eller munnar)


  mamma


  pappa
  jiě

  storasyster
  mèi

  lillasyster


  storebror


  lillebror
  zhāng

  spänna, öppna, måttsord (för platta saker), Zhang
  jìn

  nära (i tid, rum, mening)
  jīng

  huvudstad
  máng

  bråttom, jäkta, upptagen
  xiàn

  uppenbara, nu, existerande


  krig, krigs-, Wu
  shù

  konst, teknik
  tǐng

  upprätt, resa upp, mycket, måttsord (för maskingevär)
  wán

  lek, leka, spela
  liàn

  öva, träna, erfaren
  gǎn

  känsla, känna
  quán

  allt, helt och hållet, hel
  tóng

  samma, likadan, tillsammans, med
  xìng

  intresse, positivt intresse
  dǒng

  förstå


  tiger
  fāng

  kvadrat, plats, metod, måttsord (för yt- & rymdmått)


  harmoniskt, frid, fred, med, och
  bàng

  käpp, spö, kolv, jättebra, toppen!
  chūn

  vår
  qiū

  höst
  gāng

  hård, just, alldeles, bara just
  liú

  stanna till (någonstans)
  zhù

  bo, stanna till
  dǎo

  ö
  qīng

  grönt, blått eller svart, ung, ungt


  turista, resa
  shè

  hus, tjäll, byggnad
  xiū

  vila, ta paus, göra avbrott, låt bli att ~


  inandningsluft, andan, vila, stanna av, ränta, nyheter
  xiào

  skola, officerstitel
  bào

  rapport (-era), anmäla (-n), återgälda, tidning
  zhe

  aspektpartikel


  ritning, plan, planera
  xiàng

  riktning, vänd mot ~, nära, tidigare
  lián

  förena, i följd, kompani, till och med
  bàn

  sköta, handlägga, ha hand om


  väg, resa, sträckning, busslinjenummer
  qīng

  lätt (bokstavligt eller bildligt)
  ràng

  låta, få att, släppa förbi
  wèi

  för ~ skull
  gāi

  borde, (din) tur
  yīn

  anledning, orsak, på grund av
  suǒ

  plats, institution, måttsord (för hus och skolor)
  yīng

  svara, gå med på, borde
  ma

  grammatisk partikel
  huá

  strålande, blomstrande, Kina
  huáng

  kejsare, härskare
  yuàn

  gård, institution
  chē

  vagn, fordon


  slå (och många andra verb)


  hyra in, hyra ut, att hyra
  qīng

  klar (om vatten, tanke)
  chǔ

  Vitex negundo var. cannabifolia, det forntida landet Chu
  huò

  eller, kanske
  zhě

  personsuffix för verb och adjektiv
  线xiàn

  tråd, linje
  tiě

  järn
  zhàn

  stå, stanna, station, hållplats
  yuǎn

  långt (i tid, rum), avlägset


  gas, anda, qi (livsenergi), ilska, (personlig) stil


  ka i kaffe
  fēi

  ffe i kaffe, fin i morfin
  tīng

  sal, lokal, kontor eller avdelning (på myndighet)
  liáo

  samtala
  gàn

  göra, någots kropp/huvuddel
  bei

  grammatisk partikel (ofta uttalad bê )
  kǎo

  testa, tentera, undersöka
  shì

  prova, prov


  inget, inte ha
  tiào

  hoppa, skutta, hoppa över


  dans
  yuè

  överträda, överträffa
  ài

  älska, tycka mycket om
  huà

  förvandla, smälta, -ifiera, -isera
  pàng

  tjock, fet (om människor)
  jiè

  låna
  liàng

  måttsord (för cyklar, bilar, vagnar)
  dān

  enkel, singel, separat, bara, lista, täcke
  zuó

  igår, gårdagen
  bèi

  täcke, täcka, av, passivmarkör
  tōu

  stjäla, göra något i smyg


  speciell, oväntad, överraska
  guài

  underligt, onormalt, monster, mycket
  jiù

  gammal (inte ny)


  rida, cykla, köra (motorcykel etc)

  Bok 3

  shí

  solid, riktigt, äkta, frukt


  skicka, sända, expandera, utveckla, exponera, bli rik
  shì

  händelse, sak, skeende, ansvar, olycka, hålla på med
  qíng

  känsla, ynnest, situation


  blomstrande, prunkande, känna olust, beklämd, deprimerande; väldoft
  mèn

  instängt, betryckande, olustigt
  shòu

  ta emot, motta, utstå
  cháng

  lång, långt
  zhōu

  omkrets, kretsa kring, cirkla, vecka, vanligt, helt och hållet; bistå, Zhou
  hǎi

  hav, stor sjö, stort [som hav]
  xiàn

  beundra, avundas


  beundra, tråna/sukta efter
  guàn

  vana, vara van vid, skämma bort
  qiè

  överensstämma med, passa, vara ivrig, se till att ~
  kòng

  tömma, ledig


  mekanism, kärna/nyckel, apparat, tillfälle, organiskt
  biàn

  förvandla, transformera, förändra


  hoppas, sällsynt, ovanlig
  wàng

  blicka ut, se på, hälsa på, hoppas, rykte, mot
  tàng

  måttsord (för resor, besök)


  behöva, saker som behövs
  bāng

  hjälpa, [saks] ytterdelar, gäng, liga, måttsord (för gäng, grupper av människor)
  dài

  bära med sig, ha/ta med/på sig, ha/med, leda
  n/ng

  m, vad?, jaså, just det


  ceremoni, dekorum, ritual, artighet, gåva


  sak, ting, substans, innehåll, sådant som har med omvärlden att göra
  liú

  ett slags antikt vapen, döda, Liu
  wèi

  försvara, skydda
  chén

  placera, visa upp, berätta, uttala sig, gammalt, Chen
  jīn

  metall, guld, pengar, Jin
  píng

  plan, platt, jämvikt, fred, lugn, pacificera, vanlig


  slutända, slut, sista del, grenända, pulver
  dìng

  besluta, fastställa, säkert, fastställt, lugnt
  kěn

  gå med på, vilja, tillåta
  jiè

  mellan, ta till/vid sig, presentera, rustning, skal
  shào

  fortsätta, ta vid
  kāi

  öppna, starta, köra


  i, vid, mot, från, än, till; i och med, Yu
  jiān

  mellanrum, mellan, hos, rum, måttsord (för rum)
  yóu

  ursprung, orsak, passera, i förbifarten, av (preposition)
  huó

  leva, levande, livlig, rörlig, arbete, produkt
  dòng

  röra sig, rörlig, sätta i rörelse, rörelse, frekvent
  duǎn

  kort (motsats till cháng lång), fattas, brist


  nå, uppnå, och
  ér

  och, men, ändå, så
  qiě

  tills vidare, för stunden, länge, inte bara, dessutom


  ersätta någon, i någons ställe, åt, för


  vad, vilken, när, hur, etc (skriftligt frågeord), He
  ān

  lugn, lugna, frid, stilla, säker, förkortning för Ampere
  pái

  rad, rada upp, måttsord (för saker i rader, repetera (teater), förband (militärt)
  bài

  hälsa artigt, hälsa på, betyga vördnad, ingå underdånig relation till någon, vördnadsfull utföra (verb)
  zhǔ

  ägare, chef, intressent, Herren, ha klar uppfattning, viktigast


  hampa, bedöva, domna, bedövande, vattkoppsärr
  fán

  otålig, oro, less, mycket och rörigt, besvära
  rèn

  känna igen, särskilja, erkänna
  shí

  känna igen, känna till, kunskap, särskiljningsförmåga
  shòu

  smal, mager
  zhòng

  tung, viktig, många, dyr, betrakta som viktigt
  yùn

  flytta, använda, lycka
  pǎo

  springa, fly


  steg, stega upp, gå
  sàn

  skingra, sprida


  enligt, ta, erövra, bevis, intyg


  kropp, kroppsdel, kroppslig substans, stil, form, erfara personligt
  zhī

  grammatisk partikel (i klassisk kinesiska som de)
  chéng

  bli, lyckas, fullvuxen, okej, tiondel
  mén

  dörr, port, öppning, familj, sekt/skola/riktning, måttsord (för skolämnen/kurser)
  mèng

  dröm, drömma
  wà/wa

  utropsord, wow! oh!/variant av partikeln a
  xǐng

  vaken, vakna, klarna, nyktra till
  zuò

  göra, tillverka, vara, fira, använda som
  è

  ondska, ond, elak, våldsam


  vara rädd, vara rädd för ~, kanske
  shū

  sträcka/veckla ut, lossa, slappna av
  hài

  ond, skada, skade~, ondskefull, känna (dåliga känslor)
  shī

  förlora, tappa, svika, förlust
  liǎ

  två stycken
  tán

  prata, samtala, diskutera
  xìng

  karaktär, egenskap, kön, sex(uell), -itet (i ord som modernitet, elasticitet, et cetera)


  olycka, orsak, medvetet, gammalt, ursprungligt, dö (om människor), därför/så
  tián

  åker, fält, Tian
  suàn

  räkna, räknas, planera, räkna som ~, glöm det!
  xīn

  ny, nytt, nyligen
  piào

  vacker, snygg (i piàoliang)
  liàng

  ljus, ljust, klar, strålande
  shuài

  överbefälhavare, stilig, elegant
  xiū

  skämmas, skam, vanära, blyghet
  jiǎn

  koncist, enkelt, brev
  gǎo

  göra, hålla på med, syssla med, få tag i


  åter, återvända, repetera, återta/-få, hämnas, igen


  blanda, blandning, blandat
  piào

  biljett, lapp, sedel


  smet, pasta, smeta, kleta


  smeta ut, klottra, stryka över
  shǐ

  början, börja, start, starta, först då
  fàng

  släppa, lägga, lossa, visa
  jià

  lov, ledighet, semester
  fān

  vända, välta, vända fram, dubblera, översätta, bli osams


  översätta, översättning


  anstränga sig, ta i


  kraft, styrka, makt, anstränga sig
  bēi

  glas, kopp, mugg
  guǎn

  inrättning, hus, sal, offentlig lokal/byggnad, affär
  zǒng

  summera, samla ihop, central~, alltid, säkert, förr eller senare, hur som helst
  jié

  led, sektion, del, festival, högtid, måttsord (för ledade delar och för lektioner, kapitel och andra saker som upprepas med mellanrum)
  táng

  sal, huvudrum, relationen mellan kusiner med samma farfar, måttsord (för lektioner)


  lektion, ämne (för studier/uppsats)
  huā

  blomma, blommig, trick, spendera


  natt
  chí

  långsam, sen
  zhuō

  bord, måttsord (för dukade bord vid tillställningar)


  gripa, hålla, ha grepp om, fånga, ta och ~


  sida, blad (i bok)
  dào

  vända upp och ned, hälla, emellertid, visserligen, i och för sig
  gǎi

  ändra, rätta till, revidera
  yán

  tal, tala
  shěng

  provins, spara, förenklad


  sak, verktyg, utrustning, ha
  wǎng

  nät, fånga med nät
  yóu

  postal, skicka med post
  fèi

  avgift, spendera, göra av med
  huá

  paddla, ro, rista, skrapa, vara till ens fördel
  xiāng

  ömsesidigt, gentemot
  xìn

  ärlig, lita, tro, information, nyheter, brev
  guāi

  gullig (om barn), väluppfostrad (om barn), smart, flink


  likhet, likna, verka vara/som


  frågepartikel i klassisk kinesiska, verb-, adjektiv- och adverbsuffix
  zhù

  ösa ned, koncentrera, noter, (fot)not, notering, insats
  shēng

  ljud, röst, ton (1-4), initial (i stavelse), rykte, förklara


  dö, stilla, orörligt, döds~


  sjö
  zuò

  göra, sätta igång med något, arbeta, skriva, komponera, verk (skrivet)


  yrke, bransch (yrke), arbeta, företag (görande), redan
  wèi

  (wéi)

  hallå! (hallå?), mata
  zhuǎn

  förmedla, föra vidare, koppla (samtal), meddela
  shāo

  lite, lite grand
  zhàn

  ockupera, besitta
  lín

  dunge, skog, Lin
  fáng

  hus, rum, del av en släkt


  (okokt) ris, (och riskornsliknande saker), meter
  měi

  varje


  avstånd, avlägsna sig från
  cūn

  by
  diàn

  affär


  hus, rum
  nào

  bråka, stöka, bråkigt, stökigt
  jiào

  jämföra, jämförelsevis, klart och tydligt


  tillsluta, samla ihop, tillsammans
  shì

  passa, skönt, nyss, till
  shǒu

  hand, hålla, göra för hand, handgjord
  zhǐ

  adress, ställe, plats
  bāo

  paketera, paket, knyte, ta på sig, garantera, hyra, chartra
  kuò

  knipa till, greppa om, omfatta
  xīn

  hjärta, sinne, centrum
  chú

  ta bort, förutom, dividera
  zhěng

  ordning, ordna, hel, komplett
  tiáo

  blanda, reglera, utmana
  wǎng

  gå, färdas till, mot, i riktning mot, förgånget
  lóu

  hus eller byggnad (med flera våningar), våningsplan
  tóu

  huvud, första, viktigast, substantivsuffix


  hår (på huvudet)


  gift kvinna, fru


  stege, trappa
  chǎo

  skränigt, skräna, gräla


  ånga, gas
  jiē

  gata, väg (kantad av hus)
  jìng

  stilla, tyst
  jìn

  förflytta sig framåt/inåt, gå in i, frambära
  tuō

  ta av sig, göra sig fri från, lämna
  xié

  skor
  chú

  kök
  guō

  gryta, kastrull, panna
  wǎn

  skål
  kuài

  ätpinnar


  toalett, avträde


  tvätta, skölja, göra rent
  lìng

  annan, dessutom, utöver


  medicin (vetenskap), läkare, bota
  广guǎng

  vid, vidd, stor, ibland kort för Guangdong/Guangxi
  chuān

  flod, kortnamn för Sichuan
  chuáng

  säng, bädd, måttsord (för sängkläder)
  jià

  ställning, ram, stöd, bråk, måttsord (för maskiner och en del saker med stöd)


  stol
  tái

  plattform, scen, bord, tyfon, kort för Taiwan
  dēng

  lampa
  huài

  dålig, skadad, trasig, sönder
  shì

  se, betrakta, övervaka
  bān

  flytta


  hålla i (vanligen sak med handtag, öra, etc), lyfta upp/fram, föra på tal, press (för utvinning av matolja, druvsaft, etc)


  tand, bete
  shuā

  borste, borsta/susa, vina
  gāo

  fett, olja, kräm
  jīn

  tygstycke (till duk, huvudduk etc)
  zhǐ

  papper
  穿chuān

  genomborra/-tränga, trä upp på tråd, bära kläder
  shuāng

  par, dubbel-, två-, jämnt (om tal)
  tǒng

  sammantaget, tillsammans, band (mellan ting)
  shù

  siffra, tal
  zhì

  nå fram till, komma till, bäst, mest ~
  dài

  för, åt (som tì), dynasti, generation, period
  zhǐ

  finger, peka, peka ut
  huǒ

  eld, eldig, ilska, bli ursinnig


  jord, mark, bonnigt
  lèi

  sort, typ, likt, likna
  zàng

  inre organ (hjärta et cetera)
  wèi

  tala om, kalla (för ~)
  wèi

  smak, lukt, måttsord (för sort av trad. kinesisk medicin)
  suān

  sur, surt, syra, syrlig, öm (om muskler)


  bitter, bittert


  starkt/hett (smak)
  xián

  sälta, salt (smak)
  gōng

  vördnadsfull, artig
  zhōng

  slut, död, slutligen, till slut
  qìng

  fira, firande
  zhù

  önska (någon något), kapa av
  pào

  bubblor, blåsor, dra (i vätska)


  mage


  ordna, förnuftigt, ta notis om, ta hand om
  yuè

  kortnamn för Guangdong
  cài

  grönsak, maträtt
  dèng

  Deng, platsnamn (Dèngzhōu i Henan)
  guǎn

  rör, blåsinstrument, ta hand om, sköta
  xiào

  skratta, le


  seder, sedvanor, vulgärt, oförfinat
  bìng

  föra samman, tillsammans, dessutom
  fǎn

  vända, annorlunda, motsätta sig, kämpa emot
  jiāo

  peppar, paprika, Sichuanpeppar
  cān

  äta, mat, måltid
  shì

  stil, form, modell, formel, modus (i språk)


  liggare, manual, notering, noter för musik
  liáng

  kyla, kall, besvikelse
  bàn

  blanda, mixa, röra ihop


  äldre kvinna, gumma, kvinnas svärmor, mormor
  dòu

  böna, bönliknande saker


  rutten, härsken, skämd, bönost
  zhǔ

  koka
  niú

  ko, oxe
  ròu

  kött, köttslig
  fān

  utländsk, utrikes, byta av, måttsord (gång, tillfälle)
  qié

  äggplanta/aubergine
  shì

  persimon
  chǎo

  snabbsteka, woka (en av flera stektekniker)


  höns, hönsfågel
  dàn

  ägg (med skal), äggliknande saker


  fisk
  sōng

  tallträd
  shǔ

  gnagare, råtta
  shù

  träd, plantera


  karp
  táng

  socker, godis


  vinäger


  vit, enkel, anspråkslös, vegetarisk, alltid, vanligen
  biān

  stekning (en av flera stektekniker)


  årstid, säsong
  xiāng

  väldoft, väldoftande, rökelse
  tāng

  varmvatten, kokvatten, soppa, Tang
  suí

  följa, följa med, ta efter, göra som någon vill
  dùn

  kort rast, paus, stampa, ordna, måttsord (gång, för bland annat måltider)
  bǎo

  mätt, till fullo, mätta, tillfredställa


  öl (från tyska Bier)


  lycka, glädje, glad, glädja sig
  méi

  mögel, mögla
  huǐ

  ångra
  chéng

  sträcka (väg etc), resa, regel, kalkylera, Cheng
  qiāo

  knacka, slå, utpressa, ockra
  suǒ

  lås, låsa
  shōu

  ta emot, samla in, skörda
  shí

  plocka upp (från golv), samla in, komplex form för siffran tio, shí
  jìng

  rent, göra rent, tomt (”rent hus”), helt och hållet
  luàn

  kaos, stökigt, bråkigt, oordnat, bringa i oordning, göra efter egen vilja, oegentliga sexuella förbindelser


  lår (på kroppen), sektion, måttsord (för dofter)
  使shǐ

  sända ut, utsänd, få någon att göra något, möjliggöra


  plötsligt, överträffa, stå ut, rökkanal på antika spisar
  dān

  bära
  tǎng

  ligga


  oh!, åh!
  téng

  värk, smärta, tycka väldigt mycket om någon


  spy, spy upp


  dra, slita i, spela (stråkinstrument), flytta, snacka, skita
  shāo

  bränna, steka (en av flera stektekniker), gödsla ihjäl, feber
  bìng

  sjukdom, fel, skada
  gōng

  offentligt, offentliggöra, rättvist, hankön


  sköta, ta hand om, avdelning (på ett departement)
  zuì

  full, vara som berusad av något, lägga (mat) i vin
  shì

  ed, löfte, avlägga ed/löfte
  piàn

  skiva, platta, plätt (mark), måttsord (för tunna och platta saker)
  yào

  medicin, botemedel, bota, ha kål på
  chuāng

  fönster


  akademiskt ämne, test, familj (biologi)
  piān

  lutande, ensidigt, partiskt, fördomsfullt, ostandard


  annorlunda, skillnad, annat, underligt, oväntat
  shè

  samhälle, sammanslutning, organisation


  korsa flod, rädda, undsätta, hjälpa


  antikt, åldrigt


  genomgå, genomlevt (tillfälle, gång, tid), gå igenom en efter en
  shǐ

  historia (som ämne), Shi
  yīn

  ljud, stavelse, nyheterr


  konst, färdighet
  gào

  tala om, meddela, stämma (inför domstol)


  tala om, meddela, stämma (inför domstol)
  jiāng

  ska, kommer att, ta och (som bǎ), general
  gòu

  tillräcklig, tillräckligt, räcker, nå (något svåråtkomligt med handen)
  jǐn

  spänd, spänna, pressat, strikt, strama upp, knapert (liv)


  avsluta, slutföra, helt och hållet
  zhuān

  speciell, specialitet, monopolisera
  huán

  ring, länk, omge, kretsa runt, omgivning
  jìng

  gräns, område, plats, tillstånd, situation
  fèn

  del, andel, portion, måttsord (för bl a tidning, present)
  yàn

  undersöka, med resultat
  què

  emellertid, men, backa (ta ett steg tillbaka)
  zhāo

  vinka, locka till sig, söka, rekrytera
  yuán

  personal, medlem, deltagare
  nǎo

  hjärna, hjärnliknande saker


  gångar mellan fält, främmande (i mòshēng)


  måste, säkerligen, säkert, förvisso


  måste, vänta, skägg, skäggliknande saker
  zhǎn

  öppna upp, sprida ut, visa upp, ställa ut, utställning
  yuán

  ursprunglig, original, ursäkta, förlåta, slätt (landskap)
  fǒu

  neka, negationstecken, förneka, nej, inte på detta sätt


  anställa, hyra
  nèi

  insida, inom, innanför
  tōng

  fri passage, obehindrat, leda fram till, meddela, veta, expert, korrekt (logiskt, grammatiskt)

  Mellannivå

  qiáo


  xiōng


  gǎn


  hōng
  lǐng


  guī

  pǐn


  bàn


  zhàn


  dǒu


  zhào

  rèn

  jiān
  xiàng


  wěi


  guāng


  huī


  chóng


  náo


  lián

  yuán


  xiàn
  qiú


  biǎo


  méi


  xuě

  táo


  jiā  zhī


  zhū


  yǎo
  tíng
  céng


  hūn

  shì
  bǎo


  zhèng


  mào


  jiāo


  yǎng


  xíng


  yǎn

  shì
  jiǎng


  nòng


  quē


  biān


  xià


  fēng


  shèng

  zuǐ


  chèn

  tuǐ


  cháng


  liè

  xiāo

  湿shī


  ō


  zūn


  jiǎo


  jué


  cún


  xiā


  què


  jiàn


  kāng


  guān


  jiā


  cháng

  kǒng


  shú


  chǎn

  rǎn

  fáng


  wěi


  biāo


  zhì


  zhá


  jiàn

  bān


  sài
  quán


  chí


  zhì
  chén
  rǎo

  qīn

  qiáng


  jià


  zhí

  yuán


  xiǎng


  dài

  hēi


  xiǎng
  dǎo


  huàn


  hái


  mào


  zhāi


  diào


  pèi


  kuáng

  rán


  shā

  mǎn


  shǎ


  zhēng


  duǒ


  fēn


  fāng

  shuāi


  liàn


  chù


  zhuàng


  kuàng


  zhú


  chū

  réng


  tài

  quàn


  jìn

  wěn

  zòu

  jiāo


  shè


  hēng

  fàn


  xiōng


  rēng


  diū


  yīn


  yòu


  líng


  shāng


  bài

  liào

  bèi
  nǐng


  cǎn


  tòng


  xùn


  pīn


  mìng


  kàng

  shǎn


  jìng


  xuè/xiě


  cháo


  chōng


  chuàng


  tuán


  zhì


  náng


  ruì
  dāo


  shé


  zhì


  jūn


  héng


  fèi


  gān


  shèn  wàng


  yǐn


  xuǎn

  miè

  zhòng


  yǔn


  líng


  shàn


  zhǒng

  tíng


  zhǐ


  huá


  shēn


  yuān


  lēi
  jiē


  duàn


  jīng


  zhī

  zhì


  lián


  luò


  gēn


  mào


  yǎn


  bǎn

  mián


  yáng

  wèi


  yōng

  zhù


  shū


  ā

  liáng

  guī


  zhèng


  zhì


  cān

  lùn


  yán

  chéng

  ái


  luò


  zhǎng
  tǎo

  zhì


  niǎo


  pèi


  zhǔn


  jǐng


  ō


  xún


  méi


  guī


  jiě


  jué

  jié


  shāng


  liáng


  jiān


  yuē


  mán


  gǎn
  bào


  xíng
  yōu


  xiù


  wēn


  róu


  xián


  shū


  Innehållsansvarig:Björn Kjellgren
  Tillhör: Institutionen för lärande
  Senast ändrad: 2023-06-27