Till innehåll på sidan

Tyska på KTH

Att läsa språk på KTH 

Språk och Kommunikation erbjuder kurser i franska, japanska, kinesiska, spanska och tyska. Språkundervisningen är färdighetsorienterad och explicit inriktad på yrkeslivet inom den tekniska sektorn. Vi tränar färdigheter som behövs i arbetet, t.ex. hur man presenterar ett projekt, beskriver sitt arbete eller förhandlar och diskuterar framgångsrikt. Viktiga inslag i våra kurser är den interkulturella kompetensen som förbereder för kommunikation och arbete på multikulturella arbetsplatser samt hållbarhetsfrågor.

De flesta av våra kurser undervisas i blandade lärmiljöer (online-undervisning samt campus-möten) och innehåller enskilt arbete och grupparbete. Vi utnyttjar optimalt de fördelar varje undervisningsform ger och skapar därmed en flexibel språkundervisning. Att skapa ett inkluderande lärandeklimat står alltid i centrum.

 I flera av våra kurser ingår möten och samarbeten med studenter på andra tekniska lärosäten, samt (virtuella) studiebesök eller föredrag. Dessa möten och samarbeten med modersmålstalare ger möjlighet till att använda språket samt knyta kontakter med utländska studenter och med näringslivet.

Språkkompetens och kännedom om ett lands vardag är en av framgångsfaktorerna inom många yrken och en förutsättning för att framgångsrikt kunna arbeta i vårt globaliserade samhälle.  

Varför kunna tyska?

Tyska språket är ett synnerligen betydelsefullt språk i Europa. Förutom i Tyskland talas tyska även i Österrike, Schweiz, Liechtenstein och Luxemburg. Den som talar tyska kan kommunicera med ca 100 miljoner européer på deras modersmål. För den som talar svenska underlättas inlärningsprocessen väsentligt av att tyska och svenska är så nära besläktade; det går fort att lära sig att kommunicera på språket.

Tyskland är - och har alltid varit - Sveriges obestridligt största handelspartner. Detta öppnar en mängd möjligheter och chanser för svenska studerande och arbetssökande, både i Sverige och utomlands.

Tyska - ett språk med många möjligheter

Hör mer om möjligheterna som kunskaper i tyska ger, om praktik och om utbyten i lunchseminariet "Languages for global communication. Tyska - ett språk med många möjligheter". 

Utbytesmöjligheter

Vid KTH finns många möjligheter för utbytesstudier i tysktalande länder. 

Utlandsstudier vid KTH

Öva tyska med KTH: Språkcafé och tandem

På KTH kan du, förutom via kurserna i tyska för ingenjörer, öva på språket utanför klassrummet genom att delta i vårt språkcafé  eller skaffa dig en språktandempartner .

Kontakt vid frågor

Har du frågor eller synpunkter kan du kolla vår FAQ för tyska  eller vända dig till ansvarig lärare: