Till innehåll på sidan

Spanska på KTH

De spanskkurser som erbjuds av KTH har en internationell prägel vilket underlättar det akademiska utbytet liksom möjligheter för praktik och studier i Spanien eller Latinamerika.

Varför läsa spanska?

Ekonomiskt utgör Latinamerika och Spanien en attraktiv marknad med tillväxt- och utvecklingsutsikter på både kort och lång sikt. Där finns även ett brett spektrum av möjligheter för innovativa och hållbara teknologier för bättre utnyttjande av naturresurser.

De främsta industrierna är tillverkningsindustri, gruvdrift, fordonsindustri, stål- och cementproduktion, den kemiska industrin och energisektorn. Den huvudsakliga energiresursen är olja även om förnyelsebara energiformer såsom vind- och solenergi, vattenkraft och biobränsletillverkning får allt mer stöd.

De spansktalande ländernas geografiska position med långa kuster, många hamnar och strategiska lägen för de större städerna med närhet till stora handelsområden, underlättar utbytet med USA och Asien.

Utbytesmöjligheter

Ta reda på vilka möjligheter som finns inom just ditt program eller ämnesområde och till vilka universitet i Spanien eller Latinamerika du kan åka till för ett akademiskt utbyte.

Utlandsstudier vid KTH

Placeringstest

Alla ni som har förkunskap i spanska ska skriva ett placeringstest. Läs mer här.

Öva spanska med KTH: språkcafé och tandem

På KTH kan du förutom kurserna i spanska för ingenjörer, öva på språket utanför klassrummet genom att delta i språkcafé  eller skaffa dig en språktandempartner .

Kontakt vid frågor

Har du frågor eller synpunkter kan du kolla vår FAQ för spanska  eller vända dig till kursansvarig lärare: