Till innehåll på sidan

Forskning inom språk och kommunikation

Vi bedriver forskning och utveckling inom global kompetens och inom kommunikation i naturvetenskapliga ämnen (STEM). Forskningsrönen kan vi direkt föra över till vår undervisning samt till medarbetare och studenter på KTH.

Kommunikation i STEM

Forskningen inom kommunikation i STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) är ett betydelsefullt forskningsfält och något vi kommer att satsa på framöver. 

Forskning inom kommunikation i STEM

Global kompetens

Global kompetens är allt mer efterfrågat i arbetslivet och är en förutsättning för att framgångsrikt kunna arbeta i vårt globaliserade samhälle. 

Forskning inom global kompetens