Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Global kompetens

Med vår forskning vill vi undersöka hur tekniska universitet uppfattar, stödjer, integrerar och bedömer global kompetens för studenter, lärare och personal. Forskningen avser också att praktiskt bidra till att förbättra befintlig och framtida ingenjörsutbildning.

Pågående projekt

BADGE: Becoming a Digital Global Engineer . (engelska) Erasmus+projekt med 14 tekniska universitet/ingenjörsskolor, 2019-2022

Språk, kommunikation och kultur inom den europeiska universitetsalliansen Unite!  (engelska)

Avslutade projekt

Blending Swedish. Nordplusprojekt med Aalto universitet och Islands universitet, 2015-2017. 

Internationellt symposium om Language Learning and Global Competence. Finansierat av Vitterhetsakademien, augusti 2019.

TA VIE: Tools for Enhancing and Assessing the Value of International Experience for Engineers  (engelska). Erasmus+projekt med Universidad Politécnica de Madrid, Ecole Centrale de Nantes, Budapesti Muszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem, och Universita Degli Studi di Trento, 2018-2021.

För ett framgångsrikt ingenjörsarbete

Globalisering och internationalisering har gjort global kompetens – kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att kunna kommunicera och arbeta konstruktivt, kreativt och etiskt i miljöer med kulturell och social mångfald – till en förutsättning för framgångsrikt ingenjörsarbete. Industrin, organisationer och myndigheter vill att våra studenter ska lämna universitetet med global kompetens och tillägnandet av det är en av de tänkta vinsterna med internationell rörlighet och integrerad internationalisering av högre utbildning.

Genom samarbete med lärare i språk och kommunikation, som har fokus på teknikvetenskaplig kommunikation, samt lärare involverade i KTH:s Certifikat för global kompetens  och motsvarande utbildning för lärare och personal, hoppas vi att vår forskning kommer att bidra till att stärka befintliga universitetsinsatser inom området och hjälpa till att designa och testa nya sätt att stödja kompetensutveckling vid tekniska universitet.

Exempel på konkreta forskningsfrågor vi arbetar med: 

 • Hur kan vi bedöma det globala lärandet under internationella studentmobiliteter?
 • Hur borde undervisningen se ut så studenterna kan omvandla sina erfarenheter från mobilitet till färdigheter inför framtida yrkesliv?
 • Hur kan vi bättre använda digitala verktyg för kommunikation, exempelvis vid e-möten, och hur lär vi våra studenter det? 
 • Hur lär sig studenter bäst ett främmande språk så det är användbart i professionella sammanhang?
 • Hur motiverar och hjälper man internationellt rekryterad personal att lära sig det lokala språket?
 • Vad kännetecknar framgångsrik språk- och kommunikationsundervisning i blandade lärmiljöer?
 • Hur kombineras bäst undervisning i främmande språk så det stödjer utvecklandet av global kompetens? 
 • Hur tar vi och våra studenter bäst tillvara maskinöversättningsverktyg vid språkinlärning?

Exempel på konferenser 

 • American Society for Engineering Education (ASEE)
 • CDIO
 • Frontiers in Education (FIE)
 • European Association for Teachers of Academic Writing
 • IEEE Professional Communication
 • Global Engineering Education Conference (EDUCON)

Föredömliga forskningsmiljöer

Centre for Internationalisation and Parallel Language Use, Copenhagen University  (engelska)

Communication and Learning in Science, Chalmers  (engelska)

MIT Global Languages  (engelska)

Science Communication Unit, Imperial College  (engelska)

Kontakt

Om du är intresserad, vill veta mer eller vara med och bidra, kontakta: