Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Certifikat i global kompetens

Global kompetens är allt mer efterfrågat i arbetslivet och är en förutsättning för att framgångsrikt kunna arbeta i vårt globaliserade samhälle. KTH-studenter behöver i sina kommande yrkesroller behärska enkla och effektiva metoder för att arbeta konstruktivt, kreativt och etiskt med personlig och kulturell variation i miljöer präglade av kulturell och social mångfald. För att möta dessa behov erbjuder KTH ett certifikat i global kompetens.

Word cloud: Global competence.

Ett utbildningspaket för global kompetens

Certifikat i global kompetens är ett utbildningspaket för programstudenter på KTH och kan läsas inom ramen för valfria poäng. Paketets syfte är att stärka KTH-studenters globala kompetens, vare sig de tänker sig verka i Sverige eller utomlands, och oavsett om karriären sker inom universitetvärlden, industrin eller den offentliga sektorn. Certifikatet, som bifogas examen, är en kvalitetstämpel och ett bevis på att KTH-studenten är väl förberedd för dagens internationella arbetsliv.

Certifikatets tre delar

Certifikatet består av tre delar, genomförda i följande ordning:

  1. Interkulturell kompetens, 4,5 hp
  2. Utbytesstudier eller motsvarande*
  3. Global kompetens, 3 hp

* En period på minst 8 veckor med interkulturell praktik, exempelvis i form av utbytesstudier  (inkl. virtuella utbyten), Minor Field Studies (MFS) , KTH Field studies , internationellt examensarbete eller utlandspraktik , eller aktiviteter inom området "internationalisering på hemmaplan". För internationella studenter räknas tiden i Sverige.

Kurserna som ingår i utbildningspaketet erbjuds både höst- och vårtermin och söks i vanliga kursvalet . Utbytesstudier söks i slutet på höstterminen för utbytesstudier under kommande läsår. För att vara behörig till den avslutande kursen Global kompetens måste kursen Interkulturell kompetens samt utbytesstudier vara genomförda. 

Certifikatet utfärdas efter avklarad andra kurs. 

Interkulturell kompetens som fristående kurs

För dig som redan gjort ett utbyte, eller inte planerar att studera utomlands, men vill öka din globala kompetens, går det bra att läsa endast kursen Interkulturell kompetens, 4,5 hp. Kursen kan läsas inom ramen för valfria poäng och är valbar för alla studenter. Kursen erbjuds fyra gånger årligen, varje studieperiod, och söks som vanligt vid anmälan till kurs inom program .

Interkulturell kompetens (LS1600 4,5hp)