Till innehåll på sidan

Kommunikation i STEM

Forskningen inom kommunikation i STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) är ett betydelsefullt forskningsfält och något vi kommer att satsa på framöver.

Forskningsområdet

Forskningsgruppen Kommunikation i STEM undersöker de kommunikativa färdigheter som STEM-studenter och anställda behöver i sina studier och arbeten. Gruppen inspireras i sin forskning av ämnen och områden som retorik, Language for Specific Purposes (LSP), teknisk kommunikation och interkulturell kommunikation.

Stora delar av arbetet är praktiknära och fokuserar på effektiva sätt att undervisa i och lära sig språk och kommunikativa färdigheter specifika för STEM.

Med utgångspunkt i KTH:s språkpolicy vill vi främja språklig mångfald inom akademin och på arbetsplatser. För att göra detta arbetar vi på ett flertal språk förutom engelska och stödjer dessas användning inom STEM-relaterade akademiska och professionella sammanhang.  

Pågående och avslutade projekt

Kontakt

Om du är intresserad, vill veta mer eller vara med och bidra, kontakta: