Till innehåll på sidan

Språk och kommunikations uppdrag och vision

Språk och kommunikation arbetar aktivt för internationalisering och att förbereda KTH:s studenter för de kommunikativa utmaningar som väntar i arbetslivet. Avdelningen erbjuder studenter, forskare och industrin kurser i de för svenska ingenjörer viktigaste främmande språken på såväl grundnivå som ett flertal olika fortsättningsnivåer samt i retorik, kommunikativt ledarskap, global kompetens, teknikvetenskaplig kommunikation och varumärkesbyggande för tekniska innovationer. Verksamheten inom ämnet kommunikation bidrar därmed till att uppfylla examinationsmålen i civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningarna. Visionen är att utveckla spetskompetens inom ämnen teknikvetenskaplig kommunikation, kommunikativt ledarskap och global kompetens..

Uppdrag från KTH:s vision, utvecklings- och verksamhetsplan

Språk och kommunikation arbetar aktivt för internationalisering på KTH genom att erbjuda KTH:s studenter och anställda kurser och andra läraktiviteter inom språk, kommunikation och global kompetens. Syftet är att främja god professionell och vetenskaplig kommunikation i tal och skrift på sina första, andra och tredje språk med personer inom och utom sina områden, och med personer från andra kulturer. Verksamheten bidrar därmed till att uppfylla examinationsmålen i civil- och högskoleingenjörs-, samt forskarutbildningarna.

Verksamhetsmål

De mål från KTH:s nuvarande verksamhetsplan som styr vår verksamhet inkluderar att:

  • studenter tillgodogör sig av komplementära färdigheter som interkulturell kompetens,
  • antalet utresande studenter ska utökas,
  • internationella studenter ska attraheras hit till KTH,
  • KTH ska vara ett välintegrerat tvåspråkigt universitet,
  • med digitaliseringens hjälp erbjuder resurseffektiva och tillgängliga kurser.

Aktiviteter

För att uppfylla ovan mål:

Vision 

I vår vision för framtiden ingår att vi utvecklar spetskompetens inom ämnen global kompetens och teknikvetenskaplig kommunikation. Vi vill att KTH:s ingenjörer och arkitekter ska vara välkända för sina excellenta förmågor att förmedla sina tekniska kunskaper och därmed kunna bidra ännu mera till samhällets utveckling. 

Kontakt