Språkkommittén

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din gruppwebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

KTH:s språkkommitté bevakar språkfrågor i vid mening på KTH. Kommittén har i uppgift att implementera KTH:s språkpolicy i verksamheten och ser också som sin uppgift att ge råd och tips i språkliga frågor av generell art.
Bevaka vad som händer i språkkommittén genom att prenumerera på denna grupp!

Språkkommitténs råd och riktlinjer kan också läsas på intranätets skrivregelsidor.

Lunchseminarium: Ett parallellspråkigt KTH för internationalisering och samverkan 25 oktober 2017

Internationalisering och samverkan är två av områdena som står i fokus i KTH:s nya utvecklingsplan. KTH:s språkpolicy framhåller att KTH ska vara parallellspråkigt. Hur kan parallellspråkigheten användas för att stärka KTH:s internationalisering och göra KTH mer synligt?

KTH:s språkkommitté och den inbjudna experten Linus Salö försöker besvara denna fråga på lunchseminariet. Linus är postdoktor vid avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö och forskar på parallellspråkighet och språkpolicyer.

Tid: On 2017-10-25 kl 12.15 - 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8

Länk till anmälan.

Nästa kalenderhändelse

Ons 25 okt 12:15-13:00 Lunchseminarium: Ett parallellspråkigt KTH för internationalisering och samverkan Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8

Senaste ansvariginläggen

Feedback Nyheter