Språkkommittén

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din gruppwebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

KTH:s språkkommitté bevakar språkfrågor i vid mening på KTH. Kommittén har i uppgift att implementera KTH:s språkpolicy i verksamheten och ser också som sin uppgift att ge råd och tips i språkliga frågor av generell art.
Bevaka vad som händer i språkkommittén genom att prenumerera på denna grupp!

Språkkommitténs råd och riktlinjer kan också läsas på intranätets skrivregelsidor.

Workshop om språk och tillgänglighet 5 april 2017

Tid: onsdag 5 april 2017 kl 12:30 - 14:30

Plats: Sydöstra galleriet, KTHB

Alla lärare och övrig personal på KTH är välkomna till en workshop om språk och tillgänglighet för att diskutera följande frågor:

  • Hur kan vi förbättra tillgängligheten i undervisningen?
  • Hur kan vi förbättra tillgängligheten för webbinformationen?
  • Hur ska vi arbeta med andra former av tillgänglighet?

En lätt lunch ingår för den som anmäler sig senast 30 mars.

På språkkommitténs workshoppar och seminarier går det bra att tala både svenska och engelska, så att man kan uttrycka sig på det språk man är mest bekväm med. Alla deltagare förutsätts förstå båda språken.

Länk till anmälningsformuläret.

Senaste ansvariginläggen

Feedback Nyheter