Språkkommittén

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

KTH:s språkkommitté bevakar språkfrågor i vid mening på KTH. Kommittén har i uppgift att implementera KTH:s språkpolicy i verksamheten och ser också som sin uppgift att ge råd och tips i språkliga frågor av generell art.
Bevaka vad som händer i språkkommittén genom att prenumerera på denna grupp!

Språkkommitténs råd och riktlinjer kan också läsas på intranätets skrivregelsidor.

Feedback News