Hoppa till huvudinnehållet

Ida Pinho

Profilbild av Ida Pinho

Universitetsadjunkt

Detaljer

Adress
BRINELLVÄGEN 68

Forskare

Forskar-ID

Kurser

Bioteknik för ett hållbart samhälle (CB1170), lärare | Kurswebb

Elektroprojekt (EH1010), assistent | Kurswebb

Examensarbete inom bioteknik, grundnivå (BB103X), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom tillämpad matematik och industriell ekonomi, grundnivå (SF100X), lärare | Kurswebb

Hållbarhet i industrin (ML1502), lärare | Kurswebb

Industriell teknik och produktion (ML1618), lärare | Kurswebb

Informationsteknik och ingenjörsmetodik (HF1005), lärare | Kurswebb

Ingenjören i fokus (BB1170), lärare | Kurswebb

Ingenjörsfärdigheter i teknisk matematik (SA1006), assistent | Kurswebb

Ingenjörsmetodik (II1300), lärare, assistent | Kurswebb

Ingenjörsmässigt skrivande (DA1600), examinator, lärare | Kurswebb

Kommunicerande ingenjör (ML1507), lärare | Kurswebb

Kommunikativt ledarskap för ingenjörer (LS1469), examinator | Kurswebb

Kvalitetsteknik och förbättringsarbete (ML1609), assistent | Kurswebb

Professionell kommunikation (LS1563), kursansvarig | Kurswebb

Projektkurs: underhåll och drift för hållbar produktion (ML1614), assistent | Kurswebb

Svenska för högre studier och arbetsliv (LS1562), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

VFU2: experiment och informella lärandemiljöer (LT1035), lärare | Kurswebb

Visualisera din vetenskap (FLS3104), kursansvarig | Kurswebb

Profilbild av Ida Pinho