Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Project Course in Maintenance and Operations for Sustainable Production

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursens pedagogiska upplägg

Denna kurs bygger vidare på arbetet studenterna gjorde i ML1616. Den projektmodell de arbetade med i ML1616 ska nu anpassas för att stämma med ett underhållsprojekts behov.

Projektuppgifterna kommer från industrin och är riktiga underhållsfrågor som studenterna ska lösa självständigt och på det sätt och med de verktyg de lärt sig i tidigare kurser.

Kursen har två examinationsmoment. Det ena är projektets genomförande det andra är hur väl studenterna kan hantera och leva upp till kraven för beslutsmöten. Vid beslutsmöten närvarar problemägarna från industrin som i slutändan ska få studenternas rapporter och förslag på lösning.

Arbetet sker i grupp och handledning ges löpande under kursen initierat av studenterna när behov uppstår.

Kopplingar till examensmål

Kursens mål ligger nära examensmålen eftersom den är i slutet av programmet och en förberedelse för examensarbetet. Särskilt väl kopplar kursen till färdighetsmålen i programmet eftersom den har ett fokus på att genomföra ett underhållsprojekt.

Teachers