Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Quality Technology and Improvement

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursens pedagogiska upplägg

Kursen gå till 100 % online på grund av Covid19-pandemin. Upplägget är att grupper av studenter kommer få ett underhållsproblem från industrin presenterat för sig. Under handledning av lärarna kommer grupperna sedan att arbeta med att systematiskt tillämpa verktyg och metoder för problemidentifikation och problemlösning. Resultatet kommer presenteras för industrin som tillhandahållit problemet och en både skriftlig och muntliga avrapportering kommer ske.

Kopplingar till examensmål

Kursen bidrar i första hand till följande examensmål:

  • visa förmåga att med helhetssyn identifiera och formulera frågeställningar samt analysera och utvärdera olika lösningar inom underhåll, driftsäkerhet och industriell hållbarhet
  • visa färdigheter i att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar, såväl självständigt som i grupp
  • visa förmåga att kritiskt och systematiskt modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information och därtill göra relevanta riskanalyser
  • visa förmåga till lagarbete och visa på insikt i betydelsen av samverkan inom mångdisciplinära arbetsgrupper

Teachers