Engineering Skills in Engineering Mathematics

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Seminarieserie som behandlar informationssökning och muntlig och skriftlig presentation av teknisk information. Vidare ger kursen en presentation av olika tillämpningar av matematik kopplade till yrkesrollen for en ingenjör i teknisk matematik.

För uppdaterad information se kursens Canvas-sida. Teachers

Feedback News