Till innehåll på sidan

Doktorandkurser i vetenskaplig kommunikation på KTH

KTH Språk och kommunikation erbjuder tre forskarutbildningskurser i kommunikation i form av uppdragsutbildning. Doktorander på KTH prioriteras, men i mån av plats kan doktorander på andra lärosäten delta. Anmälan till kurserna sker direkt till Språk och kommunikation via länk på kursens sida.

Tre kurser på forskarnivå

Att skriva vetenskapliga artiklar, FDS3102

Kursen hjälper deltagarna att utveckla sina färdigheter i att skriva god och kvalificerad vetenskaplig engelska.

Läs mer och anmäl dig: Att skriva vetenskapliga artiklar

Visualisera din vetenskap, FLS3104

Kursen hjälper deltagarna att utveckla sin visuella kommunikationsförmåga med fokus på bilder och illustrationer för vetenskapliga postrar och presentationer.

Läs mer och anmäl dig: Visualisera din vetenskap

Tredje uppgiften: att förmedla forskning utanför akademien, FLS3107

Kursen hjälper deltagarna att utveckla sina färdigheter i att kommunicera sin forskning till olika målgrupper på ett tydligt och engagerat sätt.

Läs mer och anmäl dig: Tredje uppgiften - att förmedla forskning utanför akademien

Om anmälan

Anmälan för kursomgångar våren 2021 hålls öppen 1 november - 11 december 2020. Anmäl dig i tid - antalet platser är begränsat! Du får en automatisk bekräftelse på att ansökan är mottagen. Vi skickar besked om du fått plats på den önskade kursen så snart vi kan bekräfta det.

Kontakt

För ytterligare information om våra doktorandkurser, kontakta: