KTH:s språkpolicy

Universitetsstyrelsen beslutade 2010-04-21 att anta en språkpolicy för KTH (engelsk version) och 2011-04-14 att anta en förkortad version av språkpolicyn (engelsk version).

Språkpolicyn som broschyr finns att hämta på KTH Entré och kan laddas ner här på svenska och på engelska och i sin helhet.

Språkkommittén har i uppgift att bevaka språkpolicyn och göra dess innehåll känt på KTH.

Hösten 2018 inleddes arbetet med att ta fram språkpolicy 2.0, en uppdaterad språkpolicy för KTH.

Feedback News