KTH:s språkpolicy

Universitetsstyrelsen beslutade 2010-04-21 att anta en språkpolicy för KTH (engelsk version) och 2011-04-14 att anta en förkortad version av språkpolicyn (engelsk version).

Språkpolicyn som broschyr finns att hämta på KTH Entré och kan laddas ner här på svenska och på engelska och i sin helhet.

Språkkommittén har i uppgift att bevaka språkpolicyn och göra dess innehåll känt på KTH.

Hösten 2018 inleddes arbetet med att ta fram en uppdaterad språkpolicy för KTH. Arbetet beskrivs på en egen sida.

Artikel i Universitetsläraren nr 6 2017 där KTH:s språkpolicy lyfts fram.

Administrator Viggo Kann created page 29 July 2013

Feedback News