Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Område för examensarbete

                                                                                                                                            (In English)

Överst på examensarbetets omslag ska området för examensarbetet anges. Vilket område som ska anges beror på vilken typ av examen du ska ta. För kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen anges huvudområde, för civilingenjörsexamen och högskoleingenjörsexamen anges teknikområde, för lärarexamen anges ämnesområde. Bara nedanstående listade områden får användas, inga andra. Området skrivs med små bokstäver på svenska och med inledande versal på varje huvudord på engelska.

Språkkommittén har tagit fram omslagsmallar (docx) där området för examensarbetet (enligt nedan) väljs i rullgardinsmenyer och LaTeX-mallar för hela rapporten, inklusive omslag.

Kandidatexamen och högskoleexamen

Ange huvudområde. Bara två huvudområden finns på KTH: teknik, arkitektur. Se lista över KTH:s huvudområden.

Masterexamen och magisterexamen

Ange huvudområde. Se lista över KTH:s huvudområden. Om du inte vet vilket huvudområde din examen är inom kan du slå upp den exjobbskurs som du går i kurs- och programkatalogen och se vilket huvudområde den tillhör.

Högskoleingenjörsexamen och civilingenjörsexamen

Ange teknikområde. Teknikområdet är området som anges i programmets namn efter "Högskoleingenjörsutbildning i" respektive "Civilingenjörsutbildning i", till exempel datateknik eller teknisk matematik. Se lista över KTH:s program.

På engelska är teknikområdet området som anges i programmets namn efter "Degree Programme in" i engelsk lista över KTH:s program.

Civilingenjör och lärare

Använd det ämnesområde som passar bäst med examensarbetets innehåll:

teknik och lärande (Technology and Learning)
matematik och lärande (Mathematics and Learning)
fysik och lärande (Physics and Learning)
kemi och lärande (Chemistry and Learning)

Arkitektexamen

Använd huvudområdet arkitektur (Architecture)

Ämneslärarexamen

Använd det ämnesområde som passar bäst med examensarbetets innehåll:

teknik och lärande (Technology and Learning)
matematik och lärande (Mathematics and Learning)
fysik och lärande (Physics and Learning)
kemi och lärande (Chemistry and Learning)
teknik (Technology)

KPU (kompletterande pedagogisk utbildning)

Använd området ämnesdidaktik (Subject-Based Teaching and Learning)

Både civilingenjörsexamen och masterexamen

På ett examensarbete som används för både civilingenjörsexamen och masterexamen ska både teknikområde och huvudområde anges, om dessa områden inte har samma benämning. Skriv då

Examensarbete inom teknikområdet <teknikområde> och huvudområdet <huvudområde>

Degree Project in the Field of Technology <teknikområde> and the Main Field of Study <huvudområde>