Inläggsarkiv

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din gruppwebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Inlägg visas normalt under Nyhetsflödet ihop med andra saker som hänt, med senast först. Nedan ger en överblick per månad.

Augusti 2018

17 augusti 11.36Viggo Kann (Administratör)Hela världen får läsa
Språkkommittén har uppdaterat KTH:s svensk-engelska ordbok och lagt till omkring 30 ord med översättningar. ...

Augusti 2017

03 augusti 09.23Viggo Kann (Administratör)Hela världen får läsa
Språkkommittén har uppdaterat KTH:s svensk-engelska ordbok med över 50 nya termer och översättningar. ...

Oktober 2016

17 oktober 11.48Viggo Kann (Administratör)Hela världen får läsa
Språkkommittén inbjuder till workshop 15 november 2016 kl 12.30-14.30:Färdiga ingenjörers språkfärdigheter ...

10 oktober 13.07Viggo Kann (Administratör)Hela världen får läsa
Färdiga ingenjörers språkfärdigheter, lunchseminarium 17 oktober 2016 Prodekanus Per Berglunds ...

Juli 2016

13 juli 17.32Viggo Kann (Administratör)Hela världen får läsa
En ny version av KTH:s svensk-engelska ordbok är nu upplagd. Den finns både för nedladdning som PDF och i en ...

Februari 2016

26 februari 11.27Viggo Kann (Administratör)Hela världen får läsa
Terminologicentrum inbjuder till seminarium om Rikstermbanken på KTH den 18 mars 2016 kl 15.00-17.00. ...

Juli 2015

24 juli 22.53Viggo Kann (Administratör)Hela världen får läsa
Ny version av KTH-ordboken Språkkommittén har släppt en ny version av KTH:s svensk-engelska ordbok med ...

Maj 2015

28 maj 11.50Viggo Kann (Administratör)Hela världen får läsa
En intressant artikel i Campi om svenskundervisning för doktorander på KTH, med hänvsning till språkpolicyn.

April 2015

30 april 15.46Viggo Kann (Administratör)Hela världen får läsa
Workshop: Lost in translation - Vad ska vi översätta och hur? Alla KTH-anställda är välkomna till en workshop ...

08 april 11.53Viggo Kann (Administratör)Hela världen får läsa
Lost in translation - Vad ska vi översätta och hur? Språkkommittén inbjuder till ett lunchseminarium om ...

Oktober 2014

22 oktober 20.52Viggo Kann (Administratör)Hela världen får läsa
Ny version av KTH:s svensk-engelska ordbok Språkkommittén har uppdaterat ordboken med nya termer och nya ...

Mars 2014

20 mars 15.12Viggo Kann (Administratör)Hela världen får läsa
Det är dags att göra anmälan till språkkommitténs lunchworkshop Vad ska man tänka på i kurser och ...

December 2013

16 december 09.27Viggo Kann (Administratör)Hela världen får läsa
English version of the web site of the language committee There are parallel English web pages of the ...

06 december 14.42Viggo Kann (Administratör)Hela världen får läsa
Framgångsrik terminologiworkshop Den 26 november 2013 genomförde språkkommittén en workshop om ...

Feedback Nyheter