Framgångsrik terminologiworkshop

Den 26 november 2013 genomförde språkkommittén en workshop om parallellspråkig terminologi i undervisningen. 20 lärare från många olika delar av KTH deltog och berättade och diskuterade sina erfarenheter av och idéer till hur parallell ämnesterminologi på svenska och engelska kan tränas i kurser.

Allt som kom fram på workshopen dokumenterades och kommer inom kort att sammanställas och presenteras på språkkommitténs webbplats.

Det kom också en artikel i personaltidningen Campi om workshopen.