Workshop om parallellspråkig terminologi i undervisningen / Workshop on Swedish and English terminology

Time: Tuesday 26 November 2013 at 12:15 - 14:00 2013-11-26T12:15:00 2013-11-26T14:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
Språkkommittén

Location: Salongen i KTHB

Details 1: -

Details 2:

Hur gör vi för att presentera och öva ämnesterminologi på svenska och engelska i våra kurser?

Språkkommittén inbjuder till en workshop där lärare berättar och diskuterar erfarenheter och idéer om hur terminologi på både svenska och engelska kan presenteras och övas i KTH-kurser. Språkkommittén vill samla dessa erfarenheter och idéer för att kunna sprida till andra lärare. Workshoppen riktar sig till alla lärare i alla ämnen. Anmälan görs till viggo@kth.se senast 21 november för den som vill ha lunchmacka och senast 25 november för övriga.

Sprid denna inbjudan till intresserade kolleger!

How do we present and practice both Swedish and English terminology in our courses?

The KTH Language Committee welcomes all KTH teachers to discuss their experience and ideas on how to present and practice Swedish and English terminology in our courses. The Language Committee wants to collect and forward this to other teachers. The workshop aims at teachers from all subjects and fields. Register to viggo@kth.se 21st November at the latest (if you want a lunch sandwich) or 25th November (if you are fine without a sandwich).

Please forward this to your colleagues!

Time: Tuesday 26th November 2013 12:15– 2:00 pm

Room: ”Salongen”, KTH main library

Feedback News