Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Parallellspråkighet

Parallellspråkighet innebär samtidig användning av flera språk inom ett eller flera områden. Det är ett av nyckelorden i KTH:s språkpolicy, som bland annat säger att följande områden på KTH ska vara parallellspråkiga:

  • Viktiga strategiska och rättsligt bindande dokument
  • Informationstexter på webben, som riktar sig till både svenskspråkiga och icke-svenskspråkiga
  • Teknisk utrustning och webbaserade plattformar för undervisningen
  • Sammanfattningar i avhandlingar och examensarbeten
  • Fackspråk inklusive KTH-språket
  • Fackspråkskompetens hos civilingenjörer och arkitekter
  • Tillsvidareanställdas språkförståelse

Internationalisering och samverkan är två av områdena som står i fokus i KTH:s nya utvecklingsplan.  Den 25 oktober 2017 anordnade språkkommittén ett lunchseminarium med rubriken Ett parallellspråkigt KTH för internationalisering och samverkan i prodekanus seminarieserie. Språkkommitténs ordförande Viggo Kann inledde, varefter vi fick lyssna till Linus Salö, som är postdoktor vid avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö på KTH och forskar på parallellspråkighet och språkpolicyer. Dokumentation från seminariet finns nedan.

Bilderna från lunchseminariet.
Video från lunchseminariet. (kräver KTH-inloggning)

Den workshop på samma tema som planerades till 24 november 2017 är inställd.

Administrator Viggo Kann created page 16 November 2017