Språk och tillgänglighet

KTH:s språkpolicy, i det förslag till revidering som är under utarbetande, står:

KTH:s kontakter med studenter, anställda och samhälle ska hålla hög språklig kvalitet vad gäller klarhet, tillgänglighet och inklusivitet.

I förslaget till KTH:s nya riktlinjer för språk och språkanvändning står:

Tillgänglighet innebär att kommunikationen ska kunna tillgodogöras oavsett funktionsnedsättning och att det ska vara enkelt att hitta den information man söker. God tillgänglighet förbättrar kommunikationen för alla.

Krav på tillgänglighet

Tillgänglighetslagen ställer krav på hur myndigheters digitala information (webbsidor, bilder och videor) ska vara utformade för att vara tillgängliga. Det gäller både information till allmänheten och kursmaterial. 

KTH har några webbsidor som visar vad som gäller och visar hur man ska göra för att öka tillgängligheten:

Karlstads universitets universitetspedagogiska enhet har tagit fram en ambitiös handledning för lärare:
Tillgänglighetskrav för lärare på KAU.

Seminarium om språk och tillgänglighet

Den 9 mars 2017 höll språkkommittén ett lunchseminarium med titeln Språk och tillgänglighet. Medverkande var Viggo Kann, Anna Mann (Myndigheten för delaktighet), Pär Lannerö (PTS) och Monica Barsch (Funka).

Presentationsbilderna från seminariet

Workshop om språk och tillgänglighet

Den 5 april 2017 anordnade Språkkommittén en uppföljande workshop som nästan 20 lärare och administratörer anmälde sig till. Här är en sammanfattning av diskussionerna på workshoppen, sorterat efter teman.

Hur kan vi förbättra tillgängligheten i undervisningen?

 • Information om Funka i alla kurs-PM (standardtext på gång) och för alla lärare (finns på lärarstödswebben). Funka besöker gärna avdelningar och berättar för lärare.
 • Ta fram en processbeskrivning för examination av funkastudenter (på gång)
 • Inför text i varje kursplan om att annan examinationsform kan användas i särskilda fall (standardtext på gång).
 • Ge studenterna möjlighet att förbereda sig inför undervisningen.
 • Förbättra kalenderhanteringen på KTH. Det finns många kalendrar (TimeEdit, Outlook, kursvisa kalendrar, KTH-kalendern och skolvisa kalendrar) som inte är integrerade.

Hur kan vi förbättra tillgängligheten för webbinformationen?

 • Förbättra sökfunktionen på KTH. Kurssidor i Canvas behöver blir sökbara, oavsett om dom är publika eller åtkomliga bara för registrerade på kursen. 
 • Åtgärna problemet med trasiga länkar (genom att inte länka till webbadresser med polopolyversionsnummer på slutet, genom att inte flytta runt sidor i strukturen utan att ha alias från gamla adresserna och genom att maskinellt göra regelbunden koll av trasiga länkar).
 • Se över webbredaktörsorganisationen (på gång enligt Sara Öhman).
 • Inför talande webb.
 • Responsiv design och möjlighet att förstora text ska fungera överallt. Även ändra bakgrundfärg vore bra.
 • Megamenyer och andra menyer som rör sig och är komplicerade att navigera bör kunna frysas. Det bör också finnas ett alternativt lättnavigerat sätt att presentera menyn på.
 • Använd samma benämningar för samma sak, särskilt i menyer (tips: använd KTH-ordboken)
 • Minska oöverskådligheten på webbsidor.
 • Anställ en översättare och språkgranskare av texter på KTH.
 • Se till att det finns några som har kompetens att avgöra om webbsidor är tillgängliga och kan arbeta med att tillgängliggöra webbsidor, så att andra kan fokusera sig på innehållet.
 • Sluta lägga upp inskannade PDF-dokument istället för naturliga PDF skapade direkt från till exempel Word eller en webbsida. Inskannade PDF-dokument blir inte sökbara och kan inte läsas upp av skärmläsare.
 • Samla mallar och goda exempel på tillgänglig information (webbsidor, Canvaskurser etc). KTH-styleguide för utvecklare som presenterades av Åsa Lindström på workshoppen är ett steg mot detta.
 • Skaffa verktyg som kan hjälpa till att granska tillgängligheten och samla ihop och sprida information på tillgängligt sätt från KTH-system som Kopps och Canvasaktiviteter.
 • Be Funka ta upp, med styrgruppen för Canvas, behovet hos studenter med dyslexi att kunna få sina kurssidor presenterade med ett teckensnitt som Dyslexie (https://www.dyslexiefont.com/).

Hur ska vi arbeta med andra former av tillgänglighet?

 • Lägg upp en webbsida om tillgänglighet på webben som motiverar varför och beskriver hur man ska tänka (på gång enligt Sara Öhman)
 • Personalkurs i att skriva för webben som tar upp tillgänglighet.
 • Skapa en grupp av tillgänglighetsspridare som värnar om tillgängligheten och säger till när det finns brister.
 • Lägg upp en text om vad det innebär att jobba på en myndighet där bland annat tillgänglighetsreglerna finns med.
 • Informera nyanställda om tillgänglighet i introduktionskursen.


Några tips om tillgänglighet på webben och speciellt i Canvas

Accessibility testing http://instructure.github.io/blog/2014/06/17/approaching-accessibility-testing/

One might note that the ReadSpeaker app can be integrated with Canvas for text to speech output:
http://www.readspeaker.com/readspeaker-instructure-partner-integrate-text-speech-canvas-learning-management-system/ As stated at https://community.canvaslms.com/thread/3709  "no help with pdfs, ReadSpeaker only works on text displayed on the Canvas page." However, see the usage notes from Ohio State University: https://www.osu.edu/resources/web/accessibility/implementing-readspeaker.html

Chip Maguire has posted a query about this in the Canvas LMS community, see https://community.canvaslms.com/groups/canvas-developers/blog/2017/04/05/user-specific-css-selection-to-utilize-the-dyslexie-font

There is also a Canvas LMS community devoted to accessibility: https://community.canvaslms.com/groups/accessibility 

There is also a page about accessibility at: https://community.canvaslms.com/docs/DOC-2061-accessibility-within-canvas

Chip Maguire has written a page about how to get other fonts (such as OpenDyslexia) when viewing Canvas (and other) web pages: https://kth.instructure.com/courses/85/pages/providing-canvas-web-pages-using-a-font-designed-to-help-people-with-dyslexia

Administrator Viggo Kann created page 10 March 2017

Viggo Kann edited 18 September 2020

KTH:s språkpolicy, i det förslag till revidering som är under utarbetande, står:

KTH:s kontakter med studenter, anställda och samhälle ska hålla hög språklig kvalitet vad gäller klarhet, tillgänglighet och inklusivitet.

I förslaget till KTH:s nya riktlinjer för språk och språkanvändning står:

Tillgänglighet innebär att kommunikationen ska kunna tillgodogöras oavsett funktionsnedsättning och att det ska vara enkelt att hitta den information man söker. God tillgänglighet förbättrar kommunikationen för alla.

Tillgänglighetslagen TIllgänglighetslagen ställer krav på hur myndigheters digitala information (webbsidor, bilder och videor) ska vara utformade för att vara tillgängliga. Det gäller både information till allmänheten och kursmaterial.

KTH har några webbsidor som visar vad som gäller och visar hur man ska göra för att öka tillgängligheten:


* Lagkrav på digital tillgänglighet
* Jobba med tillgänglighet
* Tillgänglighet för bild och ljud
* Textning av video
Karlstads universitets universitetspedagogiska enhet har tagit fram en ambitiös handledning för lärare:Tillgänglighetskrav för lärare på KAU.

Seminarium om språk och tillgänglighet Den 9 mars 2017 höll språkkommittén ett lunchseminarium med titeln Språk och tillgänglighet. Medverkande var Viggo Kann, Anna Mann (Myndigheten för delaktighet), Pär Lannerö (PTS) och Monica Barsch (Funka).

Presentationsbilderna från seminariet

Workshop om språk och tillgänglighet Den 5 april 2017 anordnade Språkkommittén en uppföljande workshop som nästan 20 lärare och administratörer anmälde sig till. Här är en sammanfattning av diskussionerna på workshoppen, sorterat efter teman.

Hur kan vi förbättra tillgängligheten i undervisningen?
* Information om Funka i alla kurs-PM (standardtext på gång) och för alla lärare (finns på lärarstödswebben). Funka besöker gärna avdelningar och berättar för lärare.
* Ta fram en processbeskrivning för examination av funkastudenter (på gång)
* Inför text i varje kursplan om att annan examinationsform kan användas i särskilda fall (standardtext på gång).
* Ge studenterna möjlighet att förbereda sig inför undervisningen.
* Förbättra kalenderhanteringen på KTH. Det finns många kalendrar (TimeEdit, Outlook, kursvisa kalendrar, KTH-kalendern och skolvisa kalendrar) som inte är integrerade.

Hur kan vi förbättra tillgängligheten för webbinformationen?
* Förbättra sökfunktionen på KTH. Kurssidor i Canvas behöver blir sökbara, oavsett om dom är publika eller åtkomliga bara för registrerade på kursen.
* Åtgärna problemet med trasiga länkar (genom att inte länka till webbadresser med polopolyversionsnummer på slutet, genom att inte flytta runt sidor i strukturen utan att ha alias från gamla adresserna och genom att maskinellt göra regelbunden koll av trasiga länkar).
* Se över webbredaktörsorganisationen (på gång enligt Sara Öhman).
* Inför talande webb.
* Responsiv design och möjlighet att förstora text ska fungera överallt. Även ändra bakgrundfärg vore bra.
* Megamenyer och andra menyer som rör sig och är komplicerade att navigera bör kunna frysas. Det bör också finnas ett alternativt lättnavigerat sätt att presentera menyn på.
* Använd samma benämningar för samma sak, särskilt i menyer (tips: använd KTH-ordboken)
* Minska oöverskådligheten på webbsidor.
* Anställ en översättare och språkgranskare av texter på KTH.
* Se till att det finns några som har kompetens att avgöra om webbsidor är tillgängliga och kan arbeta med att tillgängliggöra webbsidor, så att andra kan fokusera sig på innehållet.
* Sluta lägga upp inskannade PDF-dokument istället för naturliga PDF skapade direkt från till exempel Word eller en webbsida. Inskannade PDF-dokument blir inte sökbara och kan inte läsas upp av skärmläsare.
* Samla mallar och goda exempel på tillgänglig information (webbsidor, Canvaskurser etc). KTH-styleguide för utvecklare som presenterades av Åsa Lindström på workshoppen är ett steg mot detta.
* Skaffa verktyg som kan hjälpa till att granska tillgängligheten och samla ihop och sprida information på tillgängligt sätt från KTH-system som Kopps och Canvasaktiviteter.
* Be Funka ta upp, med styrgruppen för Canvas, behovet hos studenter med dyslexi att kunna få sina kurssidor presenterade med ett teckensnitt som Dyslexie (https://www.dyslexiefont.com/).

Hur ska vi arbeta med andra former av tillgänglighet?
* Lägg upp en webbsida om tillgänglighet på webben som motiverar varför och beskriver hur man ska tänka (på gång enligt Sara Öhman)
* Personalkurs i att skriva för webben som tar upp tillgänglighet.
* Skapa en grupp av tillgänglighetsspridare som värnar om tillgängligheten och säger till när det finns brister.
* Lägg upp en text om vad det innebär att jobba på en myndighet där bland annat tillgänglighetsreglerna finns med.
* Informera nyanställda om tillgänglighet i introduktionskursen.
Några tips om tillgänglighet på webben och speciellt i Canvas Accessibility testing http://instructure.github.io/blog/2014/06/17/approaching-accessibility-testing/

One might note that the ReadSpeaker app can be integrated with Canvas for text to speech output:http://www.readspeaker.com/readspeaker-instructure-partner-integrate-text-speech-canvas-learning-management-system/ As stated at https://community.canvaslms.com/thread/3709 "no help with pdfs, ReadSpeaker only works on text displayed on the Canvas page." However, see the usage notes from Ohio State University: https://www.osu.edu/resources/web/accessibility/implementing-readspeaker.html

Chip Maguire has posted a query about this in the Canvas LMS community, see https://community.canvaslms.com/groups/canvas-developers/blog/2017/04/05/user-specific-css-selection-to-utilize-the-dyslexie-font

There is also a Canvas LMS community devoted to accessibility: https://community.canvaslms.com/groups/accessibility

There is also a page about accessibility at: https://community.canvaslms.com/docs/DOC-2061-accessibility-within-canvas

Chip Maguire has written a page about how to get other fonts (such as OpenDyslexia) when viewing Canvas (and other) web pages: https://kth.instructure.com/courses/85/pages/providing-canvas-web-pages-using-a-font-designed-to-help-people-with-dyslexia

Viggo Kann tagged with tillgänglighet. 18 September 2020

Feedback News