Sidöversikt

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din gruppwebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Översikten visar skapade sidor på din gruppwebb. Du ser även information om vem som får läsa, och när de senast ändrades till höger. Översikt, Nyhetsflödet och Schema automatskapas och visas inte här.

Allmänt

Sidorna är riktade till hela gruppen och placeras efter Kalender i menyn. Endast administratörer kan redigera sidorna.

Sida Får läsa Senast ändrad
English versionAlla2015-03-07
KTH's Language PolicyAlla2018-02-15
The Language ActAlla2015-11-22
Organisation of the language committeeAlla2018-08-17
ActivitiesAlla2015-03-07
The KTH Swedish-English dictionaryAlla2019-03-15
Language resources and toolsAlla2018-03-29
Relevant literature for more informationAlla2015-03-07
FAQAlla2015-03-07
KTH-ordboken, synpunkterInloggade2013-10-30
KTH:s språkpolicyAlla2019-01-28
Språkpolicy 2.0Inloggade2019-02-21
SpråklagenAlla2015-11-22
Språkpolicyn, synpunkter och frågorInloggade2013-10-30
Språkkommitténs organisationAlla2018-08-17
Ämnesterminologi, diskussionInloggade2013-10-30
Språkkommitténs verksamhetAlla2018-06-18
Enkät till teknisk och administrativ personalAlla2016-02-09
KTH:s svensk-engelska ordbokAlla2019-03-15
Språkresurser och språkverktygAlla2018-03-29
Relevant fördjupningslitteraturAlla2015-03-07
Ingenjörers språkfärdigheterAlla2017-05-26
FackterminologiAlla2016-10-16
Undervisning på engelskaAlla2014-11-07
KlarspråkInloggade2015-03-16
Översättning och språkgranskningAlla2015-11-06
Språk i exjobbenAlla2017-06-01
Språk och tillgänglighetAlla2017-05-26
ParallellspråkighetAlla2017-11-17
Övriga frågor och diskussionerInloggade2013-10-30
Benämningar på befattningarInloggade2014-05-16
Frågor och svarAlla2018-12-10
Diskussioner och återkopplingAlla2015-03-31

Gruppwiki

Wikisidorna är riktade till hela gruppen och placeras under Gruppwikin. Alla (medlemmar och administratörer) kan redigera sidorna.

Det finns inga sidor

Feedback Nyheter