Page overview

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This overview shows the pages for your group web. You can also see page permissions (who can read the page) and when the page was last modified. Overview, News feed, and Schedule are automatically created and not shown here.

General

These pages are directed to the whole group and positioned after the Calendar in the menu. Only administrators can edit the pages.

Page Can read Last changed
English versionEveryone2015-03-07
KTH's Language PolicyEveryone2018-02-15
The Language ActEveryone2015-11-22
Organisation of the language committeeEveryone2021-02-01
ActivitiesEveryone2015-03-07
The KTH Swedish-English dictionaryEveryone2020-07-22
Language resources and toolsEveryone2021-02-03
Relevant literature for more informationEveryone2015-03-07
Templates for degree project reports, theses and student presentationsEveryone2021-04-21
FAQEveryone2015-03-07
KTH-ordboken, synpunkterLogged in users2013-10-30
KTH:s språkpolicyEveryone2020-03-31
Språkpolicy 2.0Logged in users2021-04-16
SpråklagenEveryone2015-11-22
Språkpolicyn, synpunkter och frågorLogged in users2013-10-30
Språkkommitténs organisationEveryone2021-04-21
Ämnesterminologi, diskussionLogged in users2013-10-30
Språkkommitténs verksamhetEveryone2019-11-20
Enkät till teknisk och administrativ personalEveryone2016-02-09
KTH:s svensk-engelska ordbokEveryone2020-07-22
Språkresurser och språkverktygEveryone2021-04-12
Relevant fördjupningslitteraturEveryone2015-03-07
Mallar för exjobb, avhandlingar och studentpresentationerEveryone2021-04-21
Ingenjörers språkfärdigheterEveryone2017-05-26
FackterminologiEveryone2016-10-16
Undervisning på engelskaEveryone2014-11-07
KlarspråkLogged in users2015-03-16
Översättning och språkgranskningEveryone2015-11-06
Språk i exjobbenEveryone2017-06-01
Språk och tillgänglighetEveryone2021-02-16
ParallellspråkighetEveryone2017-11-17
Övriga frågor och diskussionerLogged in users2013-10-30
Benämningar på befattningarLogged in users2014-05-16
Frågor och svarEveryone2021-02-17
Diskussioner och återkopplingEveryone2015-03-31

Group wiki

Wiki pages are directed to the whole group and placed under the wiki. All members and administrators can edit the pages.

There are no pages

Feedback News