Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Diskussioner och återkoppling

Språkkommittén vill gärna se språkliga diskussioner och få önskemål om språkliga förbättringar. Här kan du bidra till KTH-ordboken, ställa frågor till språkkommittén eller diskutera språkfrågor som rör KTH.

Kommentera den sida i strukturen härunder som passar bäst.

Kommentarerna kan bara skrivas och läsas av den som är KTH-inloggad.

Du kan också mejla till Språkkommittén på sprakkommitten@kth.se

Administrator Viggo Kann created page 30 October 2013

commented 18 August 2014

Hej!

I KTH-ordlistan, saknar jag en översättning av "villkorlligt valfria kurser". Eftersom det är en av de fasta rubrikerna i kurslistorna i programkatalogen, så vet jag att översättningen ska vara "conditionally elective courses", jämför t ex svenska och engelska versionen av https://www.kth.se/student/kurser/program/THCIM/HT14/arskurs1?l=en. I andra dokument har jag dock sett diverse mer eller mindre konstiga försök till översättningar.

Hälsningar

   /Mats

Administrator commented 18 August 2014

Tack Mats! Denna term ska vi lägga till i KTH-ordboken. En ny något utvidgad version av ordboken kommer inom kort att läggas upp på Språkkommitténs webbplats.