Diskussioner och återkoppling

Språkkommittén vill gärna se språkliga diskussioner och få önskemål om språkliga förbättringar. Här kan du bidra till KTH-ordboken, ställa frågor till språkkommittén eller diskutera språkfrågor som rör KTH.

Kommentera den sida i strukturen härunder som passar bäst.

Kommentarerna kan bara skrivas och läsas av den som är KTH-inloggad.

Du kan också mejla till Språkkommittén på sprakkommitten@kth.se

Feedback News