Språkkommittén har uppdaterat KTH:s svensk-engelska ordbok med över 50 nya termer och översättningar. Ordboken kan laddas ner i sin helhet som PDF och det går som vanligt att söka i den interaktivt, se https://www.kth.se/social/group/sprakkommitten/page/kths-svensk-engelska-ordbok/

Några exempel på nyheter i ordboken är skolkansli (school's office), amanuens (teaching assistant), doktorand (doctoral student), kurstillfälle (administrative course instance), samhällspåverkan (societal impact), teknikområde (field of technology).