Terminologicentrum inbjuder till seminarium om Rikstermbanken på KTH den 18 mars 2016 kl 15.00-17.00.

Rikstermbanken

Rikstermbanken börjar skolan!

Rikstermbanken fyller sju år, men har varit skolmogen i många år. Vi firar födelsedagen med att berätta om när och varför det är bra att använda Rikstermbanken i undervisning och hur man gör det på bästa sätt.

Terminologicentrum TNC kan genom Rikstermbanken – och tack vare ett stort antal leverantörer – på ett enkelt sätt presentera stora mängder terminologi, på svenska och andra språk. Med Rikstermbanken blir det smidigt för alla yrkesgrupper som behöver få hjälp med termer och definitioner. Särskilt lärare och studenter vid olika lärosäten kan ha nytta av Rikstermbanken. En termbank kan också vara ett hjälpmedel i lärosätenas arbete med att uppfylla språklagens paragraf om terminologi.

På födelsedagen berättar företrädare för KTHs språkkommitté om sitt arbete. Vi på TNC tar upp på vilka sätt en nationell termbank kan vara särskilt användbar för lärare och studenter vid lärosätena. Vi berättar också om vilka termer som folk söker mest på och om våra planer för Rikstermbankens utveckling. Och Lotten Bergman, den skrattande språkpolisen, talar om Rikstermbanken som resurs.

Program

14.30
Registrering och kaffe

15.00
Om KTHs språkkommitté och terminologiarbetet på KTH (Viggo Kann)

15.30
Om Rikstermbanken, dess innehåll och potential som resurs (TNC)

16.15
Rikstermbanken som resurs (Lotten Bergman)

16.30
Diskussion om Rikstermbanken och dess utveckling. Kommentarer och önskemål

17.00
Avslutning

Välkommen att fira Rikstermbanken med oss!


Tid: Fredagen den 18 mars 2016, kl. 14.30–17.00

Plats: KTH, Salongen (KTH-bibliotekshuset), Stockholm

Anmälan: tnc@tnc.se eller 08-446 66 00 senast den 16 mars

Kostnad: Ingen