Ny version av KTH-ordboken

Språkkommittén har släppt en ny version av KTH:s svensk-engelska ordbok med ungefär 20 nya ord, till exempel bastilldelning, fakultetskollegium och utbildningskansli. Ordboken kan som vanligt laddas ner i sin helhet på språkkommitténs webbplats eller slås upp i på webben.

Versaler i engelska rubriker?

Under frågor och svar finns nu svar på följande fråga:
Finns det några riktlinjer för hur vi ska använda versaler i rubriksättning på engelska?