Workshop: Lost in translation - Vad ska vi översätta och hur?

Alla KTH-anställda är välkomna till en workshop om översättning och språkgranskning på KTH den 25 maj klockan 12.15-14.00 i E31. En lätt lunch serveras.

  • Hur upprätthåller vi tillräckligt hög kvalitet i översättningarna?
  • Vilket stöd för översättning och språkgranskning vore bra att ha?
  • Vilka översättningar behöver hålla högsta kvalitet? Vilka texter behöver översättas?

Föranmälan senast 19 maj krävs via e-post till sekr@ece.kth.se med rubriken Språkworkshop. Ange om du har särskilda krav på maten.

Välkommen!

Språkkommittén