Språkkommittén inbjuder till workshop 15 november 2016 kl 12.30-14.30:
Färdiga ingenjörers språkfärdigheter

Alla lärare och övrig personal på KTH är välkomna till workshoppen för att diskutera följande frågor:

  • Hur tar vi reda på vad våra studenter behöver för språkfärdigheter som yrkesverksamma?
  • Hur ser vi till att studenterna får dessa språkfärdigheter under utbildningen?
  • Vilka särskilda språkfärdigheter behöver ingenjörer som jobbar utomlands?

En lätt lunch ingår för den som anmäler sig senast 9 november.

Anmäl dig genom att följa denna länk.