Färdiga ingenjörers språkfärdigheter, lunchseminarium 17 oktober 2016

Prodekanus Per Berglunds lunchseminarier i höst inleds med ett seminarium som språkkommittén anordnar:

Färdiga ingenjörers språkfärdigheter

Hur bra förberedda är våra examinerade ingenjörer för sin yrkesutövning vad gäller muntliga och skriftliga språkfärdigheter? KTH:s språkkommitté har bjudit in representanter från två företag och en forskare som studerat ingenjörers skrivande: Catrine Nordqvist, Saab; Fredrik Ström, Maxwell; Stina Hållsten, Södertörns högskola.
Lunchsmörgås med dryck serveras till anmälda från kl 12:00.

För mer information och till anmälningslänk:
https://www.kth.se/aktuellt/kalender/fardiga-ingenjorers-sprakfardigheter-1.673909?date=2016-10-17&orgdate=2016-10-17&length=1&orglength=1

Anmälan ska göras senast 12 oktober.