Ny version av KTH-ordboken

Årets uppdatering av KTH:s svensk-engelska ordbok har lagts upp. Språkkommittén som ansvarar för ordboken har i år lagt till eller ändrat drygt 100 poster. Flera nya begrepp i ordboken har med examination och e-lärande att göra, till exempel campusexamination, digital examination, övervakad distanstentamen, hybridundervisning, streamning och undertexter. Benämningar för olika typer av amanuenser har tillkommit, liksom salstyperna hörsal, övningssal, seminarierum och datorsal. Några andra termer som tillkommit är huvudstudierektor och vaktmästare. Om du undrar vad något av detta heter på engelska, slå upp i KTH-ordboken!

KTH-ordbokens nya version kan laddas ner i sin helhet från språkkommitténs gruppwebb. Den finns också för interaktiv sökning.