Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Använda Zotero för referenshantering i Overleaf

På den här sidan finns instruktioner för hur du kan koppla ditt Zoterobibliotek till ett Overleafdokument.

Om du inte redan har Zotero kan du ladda ned det på Zoteros webbsida . Information om hur du använder Zotero hittar du på sidan om referenshanteringsprogram.

I följande video (på engelska) kan du se hur du kopplar ditt Zoterobibliotek till Overleaf. Föredrar du skriftliga instruktioner finns det nedanför videon. 

Använd Zotero i Overleaf 

 • Se till att du har ett Premium-konto. Skapa ditt konto genom att gå till overleaf.com där du klickar på log in > log in with  Single Sign On och loggar in med dina KTH-uppgifter. 

 • Om du redan har ett konto i Overleaf kan du slå ihop det med ditt KTH-konto. 

Länka Zotero till Overleaf 

 • Gå till Account > Account settings > Reference managers > Zotero integration > Link
  Välj Accept default

I Overleaf

Alla kommandon i Overleaf börjar med en backslash \ (Windows: AltGr+?. Mac: shift+alt+7) 

På Overleafs sidor How to link your Overleaf account to Mendeley and Zotero  och Bibliography management in LaTex  kan du läsa mer om referenshantering i Overleaf.  

 • Lägg till detta i preamblen i ditt dokument:
  \usepackage[
  backend=biber,
   ]{biblatex} 

Importera en fil med referenser till ditt projekt

 • Gå till ditt projekt i Overleaf 

 • Klicka på upload-ikonen  

 • Välj From Zotero 

 • Välj BibLaTeX eller BibTeX. Om du är osäker, välj BibLaTeX. 

 • Om du lägger till lägger till referenser i ditt Zoterobibliotek som du vill använda i Overleaf behöver du uppdatera filen från Zotero genom att klicka på Refresh.

 • Koppla ihop filen med referenser till ditt dokument genom att skriva in detta i preamblen:
  \addbibresource{references.bib} 
 • För att lägga till en källhänvisning i texten, använd:
  \cite{ }

När du börjar skriva kommandot får du möjlighet att innanför klammerparenteserna välja referensnyckeln för den källa som du vill hänvisa till.

 • Eller, om du vill ha parenteser runt dina källhänvisningar, använd istället:
  \parencite{ } 
 • För att lägga till en bibliografi, använd:
  \printbibliography 

Du kan byta referensstil genom att lägga till style=stylename i usepackage-kommandot i preamblen. Här hittar du alla tillgängliga stilar .  

\usepackage[
  backend=biber,
  style=stylename,
  ]{biblatex} 

För att byta stil, ersätt stylename med apa, ieee eller den stil du föredrar. 

Om du använder en författare-datumstil, som till exempel APA eller Harvard behöver du använda kommandot \parencite för dina källhänvisningar för att de ska se rätt ut.