Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Datadriven analys av forskning

Att vara en datadriven organisation innebär att använda data för att fatta faktabaserade och proaktiva beslut. KTH får då bättre kunskap om hur organisationen lever upp till uppsatta mål. Verksamheten uppfattar avvikelser snabbare och kan ställa om och arbeta effektivare. En bra datadriven kultur främjar ständigt ifrågasättande och lärande genom att använda sig av nyfunna insikter och samtidigt planera framåt.

Dataanalys

Dataanalys innefattar processen att samla in, analysera och visualisera data för att ge stöd för slutsatser. Analyser gör det möjligt att fatta beslut, förbättra processer och öka nytta och engagemang. Dataanalys sträcker sig från grundläggande deskriptiva analyser som beskriver vad som hänt vidare till diagnostisk analys för att hitta orsaker. Graden av komplexitet och värdeskapande ökar i den prediktiva analysen som används för att förstå vad som kommer hända, till den preskriptiva som beskriver hur vi bör agera. Dataanalys ger stora möjligheter till nya insikter. 

Datadriven analys och uppföljning av KTH:s forskning (DAUF) 

Datadriven analys och uppföljning av KTH:s forskning (DAUF) är ett pågående samarbetsprojekt mellan biblioteket och IT-avdelningen. Syftet med initiativet är att underlätta uppföljningen och förståelsen av KTH:s forskning. Tjänsterna som presenteras tas fram i dialog med vice rektor för forskning, prefekter och forskare på KTH. Vi utvecklar tjänster som hjälper skolledning, forskare och verksamhetsstödet att förstå KTH:s forskning bättre. 

Ett exempel är Årlig bibliometrisk uppföljning (ÅBU) som innehåller information om publiceringsvolym, bibliometriska indikatorer, sampublicering, open access och mappning mot FN:s globala hållbarhetsmål för hela KTH och på skol- och institutionsnivå. Inloggade användare kan även se resultat för sina egna publikationer. Läs mer om ÅBU  eller gå direkt till ÅBU .

Som komplement till ÅBU, med tätare uppdateringar av data och större möjlighet till flexibilitet i urval, filtrering och analysdjup, finns även webbverktyget KTH Research Information , som kräver inloggning med KTH-inloggning.

Mer information om projektet DAUF, dess tjänster, källor och dataflöden finns på projektets portalsida.

De flesta av våra tjänster bygger på bibliometriska data. Läs mer om bibliometri  på KTH. För frågor kring DAUF eller om bibliometri, skicka ett mejl till biblioteket.

Du är också välkommen att lämna synpunkter och förbättringsförslag. Två till tre gånger per år har vi demomöten där du som användare kan se den senaste nyutvecklingen och ge input och synpunkter på våra tjänster. Vill du få inbjudan, skicka ett mejl till biblioteket  så lägger vi till dig på listan.