Till innehåll på sidan

Beställ litteratursökning

Du som forskare vid KTH kan få litteratursökningar gjorda av sökargruppen vid biblioteket. Du kanske ska skriva en systematisk översikt, en scoping review, en annan slags översiktsartikel, eller så har du behov av kvalificerad litteratursökning av andra skäl. Tjänsten är gratis.

Andrea Eriksson och Artur Podobas

"Jag hade inte kunna göra det själv"

Möt två forskare, Andrea Eriksson och Artur Podobas, som har använt bibliotekets tjänst att beställa kvalificerade litteratursökningar. 

Läs mer om deras erfarenheter

En väl genomförd litteratursökning höjer kvaliteten på din översiktsartikel och minskar risken att missa relevanta artiklar. Genom bättre kunskaper om tidigare forskning och om var kunskapsluckorna finns kan kvaliteten på forskningen öka och resurserna användas på bästa sätt.

Är du doktorand hänvisar vi till bokad handledning  för stöd i att själv genomföra litteratursökningar, eftersom litteratursökning hör till det som du ska lära dig under forskarutbildningen.

Vi har inte möjlighet att ta emot externa uppdrag.

Hur?

Vid ett inledande möte kommer vi tillsammans överens om en sökstrategi, diskuterar sökord, och väljer vilka databaser vi ska söka i. Vi på biblioteket utför sedan sökningar och levererar sökresultatet i form av referenser i önskat format tillsammans med dokumentation.

Leveranstiden beror på hur omfattande litteratursökningen är och övrig arbetsbeslastning, men man kan normalt räkna med att vi behöver två veckor från inledande möte till leverans.

Vi kan behöva säga nej till alltför omfattande uppdrag och diskuterar i så fall detta vid det inledande mötet.

Önskar du beställa en litteratursökning, fyll i formuläret nedan. 

Om du har frågor om tjänsten, kontakta biblioteket@kth.se

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2023-08-17