Till innehåll på sidan

Beställ en litteratursökning – ett enkelt sätt att höja kvaliteten på forskningen

Publicerad 2022-05-31

Att låta bibliotekarier utföra litteratursökningen för din forskning är en relativt ny kostnadsfri tjänst som KTH Biblioteket erbjuder. Det är ett enkelt och effektivt sätt att höja kvaliteten i din forskning. Här intervjuar vi två forskare som har använt litteratursökningstjänsten om deras erfarenheter.

"Jag hade inte kunnat göra det själv"

Andrea Eriksson
Andrea Eriksson.

Andrea Eriksson  är docent vid avdelningen för ergonomi sedan 2016 och forskar främst om ledarskap, social och organisatorisk arbetsmiljö. 

Under 2020 tog Andrea kontakt med KTH Biblioteket för att se efter vilket stöd som erbjöds inom just litteratursökning, med fokus på systematiska sökningar. Det sammanföll med startskottet för KTH Bibliotekets nya tjänst att erbjuda forskare systematiska litteratursökningar . På biblioteket jobbar personer som är specialiserade på att göra strukturerade sökningar i just databaser som täcker KTH:s olika ämnen.

Hur kom det sig att du beställde en litteratursökning?

- Jag var nog ganska medveten om att detta är något man bör lägga ner tid och energi på. Det är nog vanligt att man gör det lite snabbt med vänsterhanden. Det handlar nog om både brist på tid, och kompetens. Man kanske använder referenser man redan har. Men jag tror verkligen att forskare skulle vara betjänta av att lägga ned mer tid på detta. 

- I vissa sammanhang måste ju vi som forskar göra systematiska sökningar för att det krävs av uppdragsgivaren, men generellt så blir all forskning bättre av en mer djupgående litteratursökning.  

- När jag kontaktade biblioteket fick jag snabb hjälp, och sökningen gjordes inom en vecka.  

Vad tror du blev annorlunda jämfört med om du om du gjort litteratursökningen själv?

- Jag hade inte kunnat göra det själv. Det är hela den iterativa processen som görs när man är fler som ger mervärde. Man diskuterar sökorden, söksträngarna, strategierna, och får input på hela den processen. 

- En viktig del är ju att vi som handleder och är lärare också kommer behöva vägleda våra studenter i dessa frågor, även om de kan få hjälp av biblioteket också, förstås.  

Vad funkade bra?

- Vi hade en väldigt bra kommunikation med de bibliotekarier som hjälpte oss, och fick bra instruktioner. Vi tog gemensamt fram ett första underlag och hade sen en dialog kring det, och gjorde därefter provsökningar. Det är hela tiden en kontinuerlig uppföljning och diskussion, som leder till revideringar för att hamna precis rätt. Vår ämneskompetens ihop med bibliotekets sökkompetens är en fantastisk kombination.  

- Det blev också ett mycket bra utfall av resultatet. Mer än så kan jag inte säga, forskningsrapporten publiceras i slutet av juni! 

Är det något du tycker borde förbättras?

- Nej, allt var toppen! Det enda jag skulle kunna tänka mig är någon slags utvidgning av tjänsten, exempelvis hjälp med att kunna rapportera och presentera sökningarna. Men jag fattar också att ni inte kan hjälpa till med allt.  

Vad är dina bästa tips till andra som vill göra mer omfattande, strukturerade litteratursökningar?

- Kontakta biblioteket för hjälp! Det säger jag både till kollegor och studenter.  

- Och att alltid, alltid arbeta iterativt. Prova, kontrollera, gör om, testa på nytt. Det gäller att göra många försök för att se fördelar och nackdelar med olika sätt. 

Stort tack för att du svarade på våra frågor!

Andrea har gjort en kunskapssammanställning på uppdrag från Myndigheten för arbetsmiljökunskap som enligt ett regeringsbeslut ska kartlägga forskning om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Kunskapssammanställningen baseras på cirka 300 artiklar och kommer publiceras sista juni 2022. 

"Det underlättar faktiskt en hel del"

Artur Podobas.
Artur Podobas.

Artur Podobas  forskar på datorsystem, "High-Performance Computing, specializing in Hardware Accelerators". 

Hur kom det sig att du beställde en litteratursökning?
 
- Eftersom jag skulle göra (och fortfarande gör) sammanställningar inom mitt ämne (neuromorphic computing), så tänkte jag ta tillfället i akt och testa att få hjälp med att ta fram litteraturen med hjälpen som finns på biblioteket. Till tidigare artiklar har jag gjort detta själv.
 
Vad funkade bra?
 
- Tyckte att bemötandet var väldigt bra och professionellt. Vi möttes över Zoom och pratade igenom detaljer om vad som skulle vara med i sökningen. Sen hade vi e-postkontakt i efterhand. Man fick även den slutgiltiga listan som en bibtex-fil, vilket underlättade för mig (för import in i Jabref eller dylikt). Tyckte även att det gick snabbt, vilket uppskattades!
 
Är det något du tycker borde förbättras?
 
- Jag skulle gärna ha en bibtex-fil som också inkluderar ett fält för abstrakt, det skulle spara en massa tid för mig.
 
- Sen är det alltid ett gissel med dubbletter i listorna, så det skulle vara smidigt med ännu mer hjälp med dubblettrensning.

- Och att få pdf-versioner av artiklarna direkt i referenslistan vore verkligen toppen!
 
Vad är dina bästa tips till andra som vill göra mer omfattande, strukturerade litteratursökningar?
 
- Jag håller fortfarande på att gå igenom de 631 publikationer som min litteratursökning kondenserades ned till, men jag rekommenderar definitivt att kollegor tar kontakt och tar den hjälp KTH:s bibliotek har att ge, det underlättar faktiskt en del.

Stort tack för att du svarade på våra frågor!

Läs mer och beställ en litteratursökning

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2022-05-31