Söka & värdera

Sök information

Genom KTH Biblioteket har du tillgång till en stor mängd databaser och söktjänster. Här hittar du information om vad som finns att tillgå samt hur du når det utanför campus.

Värdera information

Att vara källkritisk innebär att kunna utvärdera trovärdigheten i den information som du har framför dig. Det viktigaste verktyget i den utvärderingsprocessen är faktiskt din egen kunskap.

Boka undervisning för studenter

Är du lärare och vill boka in undervisning i att hitta, värdera, samla och använda vetenskaplig information till dina studenter? Biblioteket erbjuder undervisning på olika nivåer i programmen.

Boka handledning

Om du skriver en vetenskaplig text och behöver vägledning med sökstrategier, referenshantering eller publiceringsfrågor, kontakta KTH Biblioteket.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2019-05-16