Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Söka & värdera

Sök och värdera information

Är du ny student på KTH och behöver hitta kursböcker? Ska du skriva exjobb och behöver hjälp med litteratursökning? Här berättar vi hur du söker och värderar information.

Databaser och söktjänster

Genom KTH Biblioteket har du tillgång till en stor mängd databaser och söktjänster. Här hittar du information om vad som finns att tillgå samt hur du når det utanför campus.

Boka handledning

Om du skriver en vetenskaplig text och behöver vägledning med sökstrategier, referenshantering eller publiceringsfrågor, kontakta KTH Biblioteket.

Boka undervisning

Är du lärare och vill boka in undervisning i att hitta, värdera, samla och använda vetenskaplig information till dina studenter? Biblioteket erbjuder undervisning på olika nivåer i programmen.