Bibliotekets undervisning

Är du lärare och vill boka in undervisning i att hitta, värdera, samla och använda vetenskaplig information till dina studenter? Biblioteket erbjuder undervisning på olika nivåer i programmen.

Studenter och lärare på KTH Biblioteket.
Foto: Fredrik Persson

Om bibliotekets undervisning

Biblioteket erbjuder undervisning i syfte att höja studenternas akademiska kompetens vad gäller färdigheter i att hitta, värdera, samla och använda vetenskaplig information. Interaktivitet och aktivt lärande är ledord för vår undervisning som vi anpassar så att den ska passa väl in olika stadier och moment i KTH:s utbildningsprogram. Vår erfarenhet är att undervisningen blir bäst om den planeras och utformas av läraren tillsammans med oss i biblioteket.

Vår undervisning är helt kostnadsfri om den bedrivs i bibliotekets lokaler. Ges undervisningen i en annan lokal på KTH så står bokningsansvarig för lokalkostnaden.

Vi erbjuder introduktion till nya studenter och undervisning på olika nivåer i programmen. Vill du boka undervisning från KTH Biblioteket? Använd vårt bokningsformulär .

Undervisning på olika nivåer

Undervisning på olika nivåer

Lämplig för årskurs 1, till exempel i en projektkurs i Ingenjörsmetodik eller motsvarande.

Studenten får öva sig i att:

- Identifiera vad som karaktäriserar en vetenskaplig informationskälla
- Genomföra en enkel källkritisk utvärdering av informationskällor
- Beskriva vad en referens i en text är och varför det är viktigt att referera till källor

Boka undervisning

Lämplig för årskurs 2 och senare, i någon kurs med större självständigt arbete.

Studenten får öva sig i att:

- Genom iterativ sökning hitta olika typer av relevanta vetenskapliga informationskällor
- Utvärdera och välja bland informationskällor utifrån ett källkritiskt perspektiv
- Använda informationskällor på ett korrekt sätt i sin kommunikation

Boka undervisning

Lämplig för årskurs 3 eller senare, till exempel som förberedelse för examensarbetet.

Studenten får öva sig i att:

- Skilja mellan olika vetenskapliga informationskällor samt mellan ett peer review-system och granskning inom patentsystem
- Använda vetenskaplig information på ett sätt som respekterar immateriell upphovsrätt
- Formulera sökfrågor som är särskilt anpassade till valda informationskällor och utföra iterativ sökning, i synnerhet i patentdatabaser

Boka undervisning

Kontaktpersoner för skolorna

Arkitektur och samhällsbyggnad

Ika Jorum
E-post: jorum@kth.se
Telefon: 08 790 72 21

Maria Unger

Kemi, bioteknologi och hälsa

Maria Unger
E-post: mariaun@kth.se
Telefon: 08 790 89 29  

Miritt

Elektroteknik och datavetenskap

Miritt Zisser
E-post: miritt@kth.se
Telefon: 08 790 72 46

Sara Akramy

Teknikvetenskap

Sara Akramy
E-post: akramy@kth.se
Telefon: 073 270 28 79

Lenita Brodin Berggren

Industriell teknik och management

Lina Andrén
E-post: linaandr@kth.se
Telefon: 08 790 71 09

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2019-12-04