Till innehåll på sidan

Bibliotekets undervisning

Är du lärare och vill boka in undervisning i att hitta, värdera, samla och använda vetenskaplig information till dina studenter? Biblioteket erbjuder undervisning på olika nivåer i programmen. Är du doktorand eller forskare och vill ha stöd under forskningsprocessen? Vi erbjuder workshoppar och individuell handledning inom informationssökning, referenshantering och publicering.

En lärare och fem studenter framför sina bärbara datorer.

Huvudområden som biblioteket erbjuder undervisning inom

Källkritik

• trovärdighet och relevans
• vetenskaplighet och peer review

Informationssökning

• från frågeställning till sökning i relevanta informationskällor
• ämnesdatabaser
• sökord och sökteknik

Referenser

• referensernas funktion
• referensstilar
• referenshanteringsverktyg

Datahantering

• datahantering, datalagring och informationssäkerhet

Publicering och öppen tillgång/open access

• vetenskaplig kommunikation och publicering
• öppen tillgång (open access)
• publiceringsprocessen

Upphovsrätt och patentdatabaser

• upphovsrätt för olika slags media (bilder och licenser)
• söka i patentdatabaser

KTH Biblioteket vill bidra till att studenter och doktorander utvecklar ett reflekterande förhållningssätt till hur information skapas, sprids, värderas och används på ett etiskt sätt. Vårt mål är att alla studenter och doktorander ska klara sin utbildning och få en god grund för ett livslångt lärande. Vi erbjuder därför olika typer av undervisning från grundnivå upp till forskarutbildningsnivå.

Flexibel undervisning som passar dig och dina studenter

Vår erfarenhet är att undervisningen blir bäst om den är en integrerad del av kursen och planeras i samarbete med läraren. Därför tar vi gärna fram utbildningar tillsammans med dig som passar just din kurs och dina studenter. Vi arbetar aktivt med onlinelärande och ordnar till exempel webbinarier och distanshandledning. Du bokar själv lokal då biblioteket inte har några egna undervisningslokaler.

Boka undervisning från KTH Biblioteket

Webbkurs i informationssökning

Som lärare kan du också lägga in KTH Bibliotekets webbkurs Söka, värdera, referera  i din Canvaskurs. Det går bra att lägga in kursen i sin helhet eller välja ut de moduler som känns mest relevanta. Kursen går att ladda ned i sin helhet från Canvas Commons .
Kursen består av modulerna:

  • Analysera ditt informationsbehov
  • Söka information
  • Välja och värdera källor
  • Referenser och källhänvisningar

Kursen ligger också öppen på bibliotekets webbsida. Studenterna kan välja att gå kursen där, men då kommer man som lärare inte kunna se hur det går för dem i quizzen. Kontakta gärna oss om du vill ha hjälp att använda materialet i din kurs.

Doktorander och forskare

Som stöd under doktorandernas forskarutbildning och genom forskningsprocessen erbjuder vi workshoppar inom informationssökning, referenshantering och publicering.

Se alla inplanerade workshoppar för doktorander och forskare

Anmäl intresse för en workshop

Du är också välkommen att boka handledning  om du behöver individuellt stöd.

Här kan du skriva ut information om bibliotekets undervisning (pdf 1,6 MB)

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2023-12-15