Till innehåll på sidan

Åtkomst till elektroniskt material

Som student eller anställd på KTH har du automatiskt tillgång till allt elektroniskt material, exempelvis e-böcker och artiklar, genom ditt KTH-konto. Övriga användare är välkomna att besöka något av våra bibliotek.

Kom åt elektroniskt material utanför campus

Så länge du sitter vid en dator som är ansluten till KTH:s nätverk så kommer du automatiskt åt bibliotekets abonnerade resurser i och med att du har ett IP-nummer som tillhör KTH.

Om du däremot sitter utanför KTH:s nätverk behöver du logga in via bibliotekets proxyserver för att komma åt elektroniskt material. När du söker fram resurser via bibliotekets webbsidor och söktjänst blir du automatiskt omdirigerad för inloggning och åtkomst av e-resurser. För att komma åt e-resurser krävs att du är registrerad som student eller anställd på KTH.

Kommer du inte åt materialet?

Ibland fungerar inte access till material, och då kan du testa med något av dessa tips: 

 • Sök alltid fram ditt önskade material via bibliotekets söktjänst Primo . Går du någon annan väg kan vi inte säkerställa åtkomst.
 • Testa en annan webbläsare.
 • Rensa cache och cookies i din webbläsare .
 • Kontrollera att du har senaste versionen av webbläsaren du använder, uppdatera annars.
 • Om du inte kommer fram till rätt artikel eller om länken till artikeln inte fungerar, sök fram tidskriften i Tidskriftslistan  och bläddra fram till rätt årgång/volym/nummer.
 • Kontrollera att du är aktiv student/anställd i KTH:s system. Om du har slutat på KTH har du inte längre tillgång till biblioteksresurser på distans. 

Om inget av detta fungerar ber vi dig att felanmäla problemet så att vi kan undersöka vad det beror på och åtgärda det. Du kan antingen mejla oss på biblioteket@kth.se  eller använda kontaktformuläret . Beskriv problemet så utförligt du kan och om du befann dig på eller utanför campus när du försökte nå materialet. Det underlättar om du har möjlighet att skicka med en skärmdump på felmeddelandet.

LibKey Nomad ger snabbare access till artiklar

När du laddat ner insticksprogrammet LibKey Nomad  får du notiser när artiklar har upptäckts som KTH Biblioteket har tillgång till eller om det finns open access-versioner.

Bokmärke för åtkomst

Detta är en genväg för att ladda om en abonnerad resurs så att du kan komma åt den när du till exempel sitter hemma.

Dra följande länk till bokmärkesfältet på din webbläsare: KTH Biblioteket proxy . När du befinner dig på en webbplats som du vet att biblioteket abonnerar på så klickar du på bokmärket. Sidan laddas då om via bibliotekets proxyserver och du får tillgång till resursen.

Hitta öppet tillgängliga artiklar

Det finns verktyg som kan vara till hjälp om du letar efter en viss artikel när du inte kan få tag i den publicerade versionen, och vill hitta öppna artiklar. 

Licensvillkor för e-resurser

KTH Biblioteket skriver avtal med många förlag och leverantörer om tillgång till elektroniska resurser. Det är licensavtalen som bestämmer hur resurserna får användas och dessa villkor måste följas. Om licensvillkoren bryts kan leverantörer, tillfälligt eller permanent, stänga av vår åtkomst.

Nedan ser du vad som normalt är tillåten och ej tillåten användning, men vissa licenser kan innehålla ytterligare villkor. Om du känner dig osäker kan du för en specifik resurs leta upp ”Terms of use” eller motsvarande på dess webbplats. I bibliotekets sökverktyg och länkningstjänst finns ofta en informationsikon i anslutning till länken där du får sammanfattande information av vad som gäller för just den resursen.

Det är normalt tillåtet att

 • Göra ett begränsat antal tryckta eller elektroniska kopior
 • Använda för forskning, undervisning eller privata studier
 • Dela med forskare, personal och studenter på KTH
 • Publicera länkar till specifikt innehåll

Det är normalt inte tillåtet att

 • Göra systematiska eller omfattande utskrifter, kopiering eller nedladdningar
 • Använda för kommersiella ändamål, återpublicera, sprida eller ändra innehåll
 • Dela med andra än forskare, personal och studenter på KTH
 • Publicera innehåll eller artiklar på webbplatser, sändlistor och dylikt
Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2023-07-20