Till innehåll på sidan

Elektroniskt material tillgängligt för alla

Vad gör du när du inte längre är student eller forskare på KTH men ändå behöver tillgång till vetenskapligt material? Open access-tidskrifter och arkiv ger alla, oavsett om du är KTH-alumni eller ej, möjlighet att ta del av forskningsresultat.

Det kan vara svårt att komma åt vetenskapliga artiklar, böcker och andra vetenskapliga källor när du inte tillhör ett universitet eller högskola. Om du studerar eller forskar på KTH kan du dra nytta av att KTH prenumererar på många tidskrifter och e-bokspaket. När du lämnar KTH kommer du inte längre åt dem. Men det finns en rörelse som arbetar för att det ska bli lättare att komma åt vetenskapligt material! Open access, eller öppen tillgång innebär att vetenskaplig litteratur publiceras digitalt så att alla kan läsa den. Lär dig mer om open access i videon nedan.

Video om open access (3:05 min)

Se videon med transkription i KTH Play

Resurser där du kan hitta open access-material

Det finns flera databaser och arkiv där du kan söka fram öppet tillgängligt material. Ofta behöver du använda någon typ av filterfunktion för att enbart se det material som är fritt tillgängligt. Nedan har vi valt att presentera några användbara resurser och hur du söker fram fritt tillgängligt material i dem.  

Öppen tillgång i Google Scholar

Google Scholar är Googles sökverktyg för akademiskt material – här kan du söka på samma sätt som i Google, men sökresultaten blir sådant som är publicerat i vetenskapliga tidskrifter och böcker eller på webbsidor och repositorier kopplade till universitet och högskolor. Det du hittar kan vara öppet tillgängligt eller vara tillgängligt bara mot avgift. Google Scholar kan vara ett bra verktyg för att hitta gratisversioner av ett dokument.

Video om öppen tillgång i Google Scholar (3:39 min)

Se videon med transkription i KTH Play

Öppen tillgång i The Lens

Om du vill ha ett lite mer avancerat sökverktyg än Google Scholar, till exempel för att göra en mer strukturerad sökning kan du använda söktjänsten Lens. I Lens hittar du både vetenskapliga artiklar och patentdokument. I vår film om Lens kan du lära dig mer om hur du kan söka.

Video om öppen tillgång i databasen The Lens (2:54 min)

Se videon med transkription i KTH Play

Öppen tillgång i Pubmed

Pubmed är en stor biomedicinsk databas som kan vara användbar för dig inom bland annat bioteknik, medicinteknik eller teknik och hälsa. Den innehåller både material som man behöver betala för, men också mycket material som är fritt tillgängligt. I videon visar vi hur du gör för att söka fram detta.

Video om öppen tillgång i Pubmed (3:42 min)

Se videon med transkription i KTH Play

Lär dig mer om open access

Om du vill lära dig mer om open access och hur du kan hitta öppet tillgängligt material finns det mer information om detta på Kungliga bibliotekets webbsida

För dig som jobbar på KTH och vill publicera open access kan du läsa mer på bibliotekets sida om open access-publicering .

Du kan också lära dig mer om öppen vetenskap i webbkursen om öppen vetenskap och datahantering. Kursen riktar sig i första hand till dig som är doktorand eller forskare. Klicka på länken nedan för att komma till kursen i lärplattformen Canvas.

Course in Canvas about Open Science and Research Data Management

Hitta öppet tillgängliga artiklar

Det finns verktyg som kan vara till hjälp om du letar efter en viss artikel när du inte kan få tag i den publicerade versionen, och vill hitta öppna artiklar.