Till innehåll på sidan

Hitta standarder

En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som många enas kring. Det finns internationella och nationella standardiseringsorgan som tar fram och publicerar standarder.

Som student eller forskare vid KTH har du tillgång till standarder i några olika databaser. Gå till bibliotekets sökverktyg Primo och välj Databaser > Databaser per typ > Standarder

SIS Abonnemang

I SIS Abonnemang finns nationella standarder som har tagits fram av de tre erkända standardiseringsorganen Svenska institutet för standarder (SIS), Svensk Elstandard (SEK) och Svenska Informations- och Telekommunikationstandardiseringen (ITS). I denna söktjänst finns också internationella standarder (bland annat ISO, CEN och IEC).

Sök på standardens nummer eller titel. Klicka på Läs standard för att komma åt standarden. Om standarden inte ingår i vårt abonnemang står det istället Föreslå utökning. Klickar du på denna ruta kommer standarden att läggas till i vårt abonnemang och bli tillgänglig inom några dagar.

ASTM Compass

I ASTM Compass hittar du standarder från ASTM (American Society for Testing and Materials) International.

IEEE Xplore

I IEEE Xplore hittar du standarder från IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) och IET (Institute of Engineering and Technology).

Hittar du inte den standard som du behöver? Kontakta oss  så försöker vi hjälpa dig. Vi har dock begränsade möjligheter att skaffa standarder utanför dessa abonnemang. Orsaken är att standarder i regel bara kan köpas för enskilt bruk.