Till innehåll på sidan

Databaser och söktjänster

När du söker information om specifika ämnen kan du behöva använda mer specialiserade söktjänster. I vår databaslista kan du se de resurser som biblioteket abonnerar på, samt ett urval av andra kvalitativa informationstjänster inom KTH:s ämnesområden.

Databaslista A-Ö

Alla databaser och söktjänster finns samlade i KTH Bibliotekets databaslista

Där kan du också göra olika filtreringar beroende på vad du är ute efter.

Databaserna har olika inriktning, material och utformning. Är du osäker på vilken databas som passar för ditt ändamål är du välkommen att kontakta oss, eller fråga din lärare/handledare.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2023-12-14