Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Söka information

På ett universitet måste du som student och forskare ha kunskap om hur information skapas och sprids, och hur du hittar vetenskapligt material. Detta blir allt viktigare eftersom information skapas i allt snabbare takt, och med varierande kvalitet. Här får du information om var och hur du kan söka.

Workshoppar om informationssökning

För att ge en bakgrund och underbygga dina argument i akademiska texter behöver du göra ett genomtänkt urval av relevanta källor. På den här sidan får du lära dig hur du söker information på ett effektivt och strukturerat sätt.

När du gjort dina sökningar är det också viktigt att du värderar dina källor.  

Var hittar du information?

Biblioteket ger dig tillgång till databaser och söktjänster. Det finns också många fritt tillgängliga databaser och söktjänster. Ditt behov av material styr vilken databas eller söktjänst du bör välja. I vissa fall finns det databaser särskilt inriktade på ditt ämne. Vid mer omfattande sökningar kan det vara bra att söka i flera databaser. Klicka på rullistan nedan för att få en översikt över olika typer av databaser och söktjänster och deras innehåll.  

Lista över alla databaser du når via KTH Biblioteket

Primo – KTH Bibliotekets söktjänst 

Primo är bibliotekets söktjänst där du hittar både tryckt och elektroniskt material. I Primo hittar du: 

  • Böcker och e-böcker 

  • Artiklar 

  • Tidskrifter 

  • Avhandlingar 

Se vår guide till Primo ​​​​​​​ 

Sök i KTH Bibliotekets söktjänst Primo  ​​​​​​​

Hur hittar du information?

För att kunna söka på ett strukturerat sätt behöver du känna till generella sökprinciper och sökteknik. Dessa kan användas i de flesta databaser och söktjänster. Att förstå hur databaser fungerar kommer att hjälpa dig att söka mer effektivt och du kan känna dig tryggare med att ha hittat det som finns skrivet om ditt ämne.  

Ibland räcker det att hitta någon enstaka artikel och då behöver du inte göra en lika avancerad sökning, även om det alltid kan vara bra att tänka på vilka sökord du använder. 

Bygga upp en sökning

I videon nedan får du se hur man skapar en sökning genom att utgå ifrån en frågeställning och sedan använda sig av nyckelord. Om du föredrar text framför video kan du scrolla lite längre ned på sidan där du kan läsa om söktekniken som används i videon. 

Förbättra en sökning

Även om du har gjort en genomtänkt sökning kan du behöva gå tillbaka och ändra något. Det kan vara något sökord som genererar många irrelevanta träffar eller något ord som gör att sökningen blir alldeles för snäv. I den här videon får du veta hur du kan förbättra en sökning som inte fungerat så bra.

Från frågeställning till sökord

Börja med att formulera din frågeställning. Identifiera därefter vilka nyckelord som är centrala i din frågeställning. Se exemplet nedan.

Kan universell design bidra till en hållbar utveckling av staden?

Nyckelord:

Kan universell design bidra till en hållbar utveckling av staden?

Författare använder inte alltid samma ord så det är viktigt att tänka på alternativa ord och synonymer. Vilka synonymer hittar du till dina nyckelord? Översätt dina sökord till engelska eller andra relevanta språk.

Synonymer:    

  • Universal design, inclusive design, design for all
  • Sustainable, sustainability 
  • City space, cities, urban 

Det kan vara svårt att hitta lämpliga sökord och synonymer. Ordlistor och uppslagsverk kan hjälpa dig med detta. I Wikipediaartiklar kan man enkelt byta språk och på så sätt få hjälp med sökord på engelska.

Om du redan har en artikel om ämnet kan du titta på vilka ord som används i titel, abstrakt och som nyckelord och använda dem i din egen sökning.

Exempel på artikelpost i databasen Web of Science

I det här exemplet kan du se att det finns några alternativa termer till sustainable urban planning, till exempel smart city planning, sustainable urban form och eco-cities.

Artikelpost i datbasen Web of Science. I abstrakt och keywords kan man se relevanta sökord.:

I en del databaser finns ämnesordslistor. Med hjälp av dessa kan du ta reda på vilka ord som är lämpliga att använda för att söka information om ditt ämne i den databasen. Listorna återfinns under rubrikerna Thesaurus, Subject Headings eller liknande.

I de allra flesta databaser söker du inte i hela dokumenten, utan i metadata om dokumenten. För ämnessökningar är fälten titel, abstrakt och nyckelord de mest relevanta.

Sökteknik

Här följer några tips på sökteknik som fungerar i de flesta databaser och som hjälper dig att få så relevanta sökresultat som möjligt.

Trunkering

Använd en asterisk (*) för att få med olika ändelser på ord: 

arkitekt* ger träffar på arkitekter, arkitektur, arkitekturhistoria, arkitekturskola 

Detta kan vara användbart för att få med olika grammatiska former av ett ord som till ecology och ecological.  

Frassökning

Söker du på ett begrepp som består av flera ord kan det vara bra att sätta citattecken runt begreppet för att hålla ihop det. Söker du till exempel på “climate change” inom citationstecken kommer du bara att få träffar där orden står bredvid varandra. Du utesluter då resultat där orden climate och change förekommer var för sig.

Kombinera söktermer med Booleska operatorer

Du kan begränsa eller utöka din sökning genom att använda AND eller OR. I illustrationerna nedan representerar varje cirkel en sökterm. De blå delarna är det som återfinns i de olika sökningarna.  

Två ringar som delvis överlappar för att illustrera en sökning på "City planning" AND Sustainab*

AND används för att begränsa din sökning. Söker du på “city planning” AND sustainab* hittar du bara dokument som innehåller båda söktermerna. I de flesta databaser kombineras de sökord du skrivit in med AND om du inte anger något annat.

På bilden föreställer den vänstra cirkeln alla dokument som innehåller begreppet city planning och den högra cirkeln alla dokument som innehåller ord som börjar med sustainab. Det blå området i mitten där cirklarna överlappar varandra är de dokument som innehåller båda termerna och som alltså återfinns med sökningen.

Tre delvis överlappande cirklar illustrerar sökningen sustainab* OR environment* OR green

OR används för att bredda sökningen. Söker du på sustainab* OR environment* OR green hittar du alla dokument som innehåller minst en av söktermerna.

De tre cirklarna i bilden illustrerar tre olika söktermer. De blå delarna visar vad som återfinns med sökningen sustainab* OR environment* OR green, alltså alla dokument som innehåller en eller flera av söktermerna.

Söksträng eller sökstrategi 

Du kan använda både AND och OR i samma sökning. Om du till exempel är intresserad av att hitta källor som handlar om juridiska aspekter av självkörande bilar skulle sökningen kunna se ut såhär:

 (“self-driv*” OR “autonomous vehicle*”) AND (legal OR law*)

När du kombinerar söktermerna på det sättet hittar du dokument som innehåller någon av söktermerna i den första parentesen och någon av söktermerna i den andra parentesen.  

Om både AND och OR används i samma söksträng måste du styra ordningen med hjälp av parenteser, förslagsvis som vi har gjort i exemplet. Eftersom det inte är standardiserat i vilken ordning databasen utför AND och OR kan det bli så att sökningen:

“self-driv*” OR “autonomous vehicle*” AND legal OR law* 

tolkas som till exempel 

”self driv*” OR (”autonomous vehicle*” AND legal*) OR law* 

vilket skulle ge sökresultat som innehåller ”self driv*”, andra resultat som innehåller law* och dessutom resultat som innehåller ”autonomous vehicle* AND legal*.

Fördjupa dig i informationssökning

Bild från kursen

Söka, värdera, referera

Välkommen att gå bibliotekets kurs om att söka, värdera och referera information. Kursen finns i KTH:s lärplattform Canvas och är på svenska. Den är öppen för alla, men med särskilt fokus på KTH-studenter. Vi rekommenderar att du registrerar dig på kursen så att kursen och dina quizzresultat sparas i Canvas. Det går också att gå kursen utan att registrera sig, och du går den i din egen takt. 

Gå till kursen Söka, värdera, referera