Till innehåll på sidan

Stöd med dina studier

KTH erbjuder många typer av stöd för att du ska klara studierna. Du kan till exempel få hjälp med studieteknik, handledning i informationssökande eller stöd om du har en funktionsnedsättning.

Studie- och karriärvägledning

Få hjälp med att utveckla studiestrategier eller med val under dina studier.

Studieteknik

Vi kan hjälpa dig med din studieteknik, informationssökning, referenshantering, eller akademiskt skrivande.

Få hjälp att undvika fusk och plagiering

Slarv, stress eller okunskap om hur källmaterial ska användas kan leda till fusk eller plagiering. Hitta information om hur du kan undvika det.

Studera som förälder

Det är viktigt att det fungerar att studera med barn. Här hittar du som förälder, eller du som väntar barn, information om de stöd du kan få under studierna och vem du ska kontakta i olika frågor.

Stipendier

Som student har du möjlighet att söka stipendier och finansiellt stöd för dina studier.

Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2022-10-07