Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Så får du dina stöd under examination

På den här webbsidan kan du läsa om vad som krävs för att du ska kunna få tillgång till dina stöd vid examinationer som tentamen och kontrollskrivningar. Som student har du eget ansvar att se över vilka rutiner som gäller för varje stöd. Det är därför viktigt att du noggrant läser igenom denna sida och håller dig uppdaterad då vissa rutiner kan komma att uppdateras under terminen.

Rutiner för att få tillgång till stöd vid examination

Det är olika rutiner som gäller för olika typer av stöd. Oavsett rutin så behöver du alltid ha ett giltigt besked i systemet Nais (Universitet- och högskolerådet, UHR) . Om du har fått ett intyg i Nais innan 2020 kan det stå gammal information i ditt intyg. Det är informationen på den här webbsidan som gäller för dina stöd. Kontakta Funka om du har några frågor kring dina rekommenderade stöd eller om ditt besked i Nais har gått ut.

Det finns tre olika rutiner för stöd:

 • Stöd som endast kräver att du anmält dig i tid till din examination
 • Stöd som kräver flera olika åtgärder
 • Stöd med särskild handläggning

Anmälan till examination krävs för alla stöd

Gemensamt för alla kompensatoriska stöd är att det krävs att du som student har anmält dig i tid till examinationstillfället. Det finns ingen möjlighet till drop in eller sen anmälan för examinationer med stöd.

Stöd som endast kräver att du anmält dig i tid till din examination

Ditt ansvar

För att få tillgång till stöden som listas här nedan, behöver du endast anmäla dig i tid till examinationen via webben. Stödet registreras automatiskt endast när tentamen har en anmälan via webben.

 • Förlängd skrivtid
 • Tentera i mindre grupp
 • Tentera enskilt (För studenter som av någon anledning kan störa andra studenter om de sitter tillsammans under skrivningen)
 • Examination med anpassad placering i skrivrum ( kraftig allergi)
 • Examination med anpassade lokaler
 • Examination med anpassad placering enskilt i skrivrum
 • Höj- och sänkbart bord
 • Möjlighet till liggande vila under examination ( t.ex. narkolepsi)
 • Skriva på dator alltid (fysisk funktionsnedsättning)
 • Upplästa frågor alltid (synnedsättning)
 • Tentamen utskriven i A3 (synnedsättning)
 • Paus under första timmen
 • Kortare pauser under examinationstillfället
 • Medicinsk utrustning
 • Egen teknisk utrustning

Stöd som behöver godkännande av examinator

En examinator kan alltid avslå ett stöd som rekommenderats av Funka om stödet går emot lärandemålen på kursen. Lärandemålen på kursen behöver alltid uppnås för att klara kursen. Det är examinator som avgör om målen kan uppnås om studenten använder sig av kompensatoriskt stöd. 

Stöd som kräver flera olika åtgärder

Stöden som listas här kräver en stegvis rutin:

 • Dela upp examination till två eller flera tillfällen
 • Formelsamling
 • Lexikon (svensk-svensk lexikon)
 • Miniräknare
 • Skriva på dator vid behov
 • Upplästa frågor vid behov (talsyntesen TorTalk)
 • Hörselkåpor

Stöd som kräver flera olika åtgärder

Stöd med särskild handläggning

Stöd som listas här kräver särskild handläggning innan de kan användas:

 • Anpassad tentamentlydelse
 • Assistans vid examination – Skrivhjälp
 • Assistans- eller ledarhund
 • Flexibel inlämningstid vid hemtentamen/uppgifter
 • Muntlig examination/muntlig examination som komplettering till skriftlig examination
 • Rörelsehjälpmedel
 • Teckenspråkstolk

Särskild handläggning av stöd

Att tänka på

Om din examination inte anmäls via Ladok (till exempel vid vissa kontrollskrivningar) är det din skola på KTH som ansvarar för genomförandet av examinationen. Funka har då inte hand om hanteringen av examinationen och kan inte säkerställa att du får dina stöd. Ta då kontakt med kursansvarig eller kursadministratör för att ta reda på vad som gäller kring stöd vid examinationen.

En examinator kan alltid avslå ett stöd som rekommenderats av Funka om det går emot lärandemålen på kursen. Lärandemålen på kursen behöver alltid uppnås för att klara kursen.