Till innehåll på sidan

Hur du ansöker om kompensatoriskt stöd

På den här sidan kan du läsa om hur du som studerar på KTH kan ansöka om kompensatoriskt stöd hos Funka.

För att ansöka om stöd ska du:

 • Vara antagen på KTH
 • Ha ett dokument från legitimerad medicinsk sakkunnig som intygar din varaktiga funktionsnedsättning
 • Göra en ansökan till Funka via det nationella systemet Nais

Vem har möjlighet att ansöka om stöd från Funka?

Funka riktar sig till studenter med varaktiga funktionsnedsättningar på KTH och det gäller för alla campus oavsett nivå, och inkluderar utbytesstudenter och mastersstudenter.

För att funktionsnedsättningen ska bedömas vara varaktig är praxis att den har varat eller beräknas vara i minst sex månader. Är du osäker på om du har rätt till stöd, ta kontakt med oss via mail eller telefon så hjälper vi dig gärna.

Du som är doktorand kan även ansöka om stöd till de delar av din doktorandtjänst som innebär att du läser doktorandkurser.

Exempel på varaktiga funktionsnedsättningar:

 • Dyslexi
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: exempelvis autism/Asperger, ADHD, ADD
 • Varaktig psykisk ohälsa
 • Fysiska funktionsnedsättningar

Exempel på tillfällen där du inte kan få stöd ifrån Funka:

 • Tillfälliga skador eller operationer som innebär att du missar en tentaperiod
 • Doktorander som behöver stöd i sin tjänst/anställning
 • Sjukdomar eller psykisk ohälsa som inte varar eller förväntas vara mer än 6 månader

Bifoga intyg från en legitimerad medicinsk sakkunnig

Följande behöver framgå i ditt intyg:

 • Ditt namn
 • Ditt personnummer
 • Datum när intyget utfärdades
 • Funktionsnedsättningen 
 • Varaktigheten på funktionsnedsättningen
 • Vem som utfärdat intyget
 • Intyget ska vara signerat av medicinskt sakkunnig som läkare, psykolog eller logoped

Innan du skickar in din ansökan, titta igenom ditt intyg och se om det uppfyller ovanstående kriterier. Om du inte har ett godkänt intyg, ta kontakt med din vårdgivare för att få ett nytt.

Hur du ansöker om stöd

Bilden beskriver processen vid ansökan av kompensatoriska stöd. När en ansökan är komplett bokar funkasamordnaren in ett samtal med studenten för att samtala om studentens individuella behov. Efter samtalet skapar funkasamordnaren ett besked åt studenten som innehåller information om vilka stöd som har rekommenderats studenten.
Ansökningsprocess av kompensatoriska stöd vid KTH

Komplettering av din ansökan

Behöver ditt intyg kompletteras kommer du få information om det till din e-post. Håll koll på din inkorg efter att du skickat in en ansökan. Du har vanligtvis 4 veckor på dig att komplettera din ansökan. Vanliga anledningar till att en student behöver komplettera sin ansökan är t.ex. att intyget saknar en underskrift av en medicinskt sakkunnig.

Första samtalet med en funkahandläggare

När din ansökan är komplett så kommer Funka kontakta dig för att boka en tid för möte. Mötet är till för att prata om dina behov av kompensatoriska stöd. Funka har sekretess, så det du tar upp under mötet behöver inte nå någon annan om inte du vill det.

Utifrån din ansökan, din dokumentation och vårt möte gör Funka en bedömning om vilka stöd som vi kan rekommendera. Kom ihåg att funkahandläggare endast kan rekommendera stöd som är tillåtna och beslutade om på KTH. Andra sorters anpassningar kan du behöva kontakta personal på ditt program om.

Vid mötet med en funkahandläggare behöver du legitimera dig med giltig fotolegitimation.

Information om giltiga id-handlingar på KTH

Efter ditt första samtal med Funka – besked i Nais

Efter ditt samtal hos Funka kommer du få ett besked med Funkas rekommendationer. Beskedet hittar du i systemet Nais. I beskedet kan du läsa vilka stöd som du kan erbjudas. Beskedet äger du och du väljer själv för vem du vill visa upp det för. Det står inget om din funktionsnedsättning i beskedet utan endast dina rekommenderade stöd.

En del av dina stöd kommer att registreras automatiskt, medan andra kommer kräva att du ansöker om godkännande från din examinator eller förbeställer stödet via ett webbformulär. Du kan läsa mer om våra stöd och vilka rutiner som gäller på denna sida: Så får du dina stöd under examination .

När du behöver kontakta Funka i särskilt god tid

Om du har en fysisk funktionsnedsättning, synnedsättning eller har en hörselnedsättning där du behöver teckenspråkstolk, kontakta Funka så tidigt som möjligt så vi kan förbereda de anpassningar som krävs för att förbättra din studiesituation. 

För att få stöd i tid till tentamensperioderna

För att hinna få stöd som förlängd skrivtid till en tenta måste mötet med Funka-handläggare ske innan anmälan till tentan har stängt. Se därför till att ansöka om kompensatoriskt stöd i god tid så att allt är klart innan tentamensanmälan stänger.

Här ser du datumen för när du senast behöver ha fått dina stöd registrerade för respektive period: Tentaperioder . Efter sista anmälningsdag till tentamen är det för sent att få rekommenderat stöd till den aktuella tentamensperioden. Innan sista anmälningsdag till tentamen behöver du ha skickat in en komplett ansökan och haft ditt första möte med en funkahandläggare för att hinna få stöd till tentamen.

Innehållsansvarig:funka@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2024-03-01