Till innehåll på sidan

Kontakt

På den här sidan hittar du information om hur du kontaktar Funka, tentamensadministrationen, mentorsverksamheten och arvoderingfunka.

Funka

Sommarstängt

Funka har sommarstängt mellan 9 juli - 8 augusti. Under denna tid kommer vi inte att besvara mejl eller telefonsamtal.

E-postadress: funka@kth.se

Telefon: 08-790 75 00

Telefontid: måndag-torsdag 09:00-10:00

Besöksadress:

KTH Entré
Drottning Kristinas väg 4
100 44 Stockholm

Tentamensaministrationen

Campus:  tentafunka@kth.se 

Flemingsberg: studentexp@sth.kth.se

Södertälje: service-hpu@kth.se

Kista: student-support@eecs.kth.se

Mentorsverksamheten

E-postadress: mentorfunka@kth.se

Arvoderingfunka (hanterar utbetalning av löner)

E-postadress: arvoderingfunka@kth.se

Innehållsansvarig:funka@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2022-06-29