Till innehåll på sidan

Kontakta Funka

På den här sidan hittar du information om hur du kontaktar Funka, tentamensadministrationen, mentorsverksamheten och arvoderingfunka.

Funka

E-postadress: funka@kth.se

Telefon: 08-790 75 00

Telefontid: måndag-torsdag 09:00-10:00

Besöksadress:

KTH Entré
Drottning Kristinas väg 4
100 44 Stockholm

Tentamensadministrationen

Campus:  tentafunka@kth.se 

Flemingsberg: studentexp@sth.kth.se

Södertälje: service-stlje@kth.se

Kista: student-support@eecs.kth.se

Mentorsverksamheten

E-postadress: mentorfunka@kth.se

Arvoderingfunka (hanterar utbetalning av löner)

E-postadress: arvoderingfunka@kth.se

Innehållsansvarig:funka@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2024-02-15